Radioinslag i Studie Ett, P1, om förtroendet för Swedbank

2019-04-08

Intervju med Stefan Arora Jonsson i Studio Ett 5 april, P1, angående förtroendet för Swedbank.