Diplomutdelning Honours Track

2019-05-06

I torsdags delades diplom ut till den första kullen studenter som gått kursen Honours Track. Kursen ges på deltid under två terminer parallellt med studier på Ekonomie kandidatprogrammet.

På kursen Honours Track diskuteras vetenskapliga artiklar som knyter an till ekonomiska företeelser i grupper om 2–3 studenter. Grupperna leds av aktiva forskare som väljer ut artiklar och frågeställningar inför varje seminarium. Alla ämnesområden inom företagsekonomi finns representerade men dessa kan variera från termin till termin.

– Kursen är till för studenter som är vetgiriga och vill mer. De ska kunna ta fler kurser och lära sig mera och lära sig under andra förutsättningar. Studenterna verkar uppskatta formatet på kursen, säger Ivo Zander som är både kursansvarig och examinator.

Diplomen delades ut av prefekt Arne Sjöblom och därefter hölls tal av ordförande för Fek Alumni, Andreas Widegren. Tillställningen avslutades med mingel och snittar med studenter och inbjudna gäster.

Vad tycker du som deltagare har varit det bästa med kursen?

– Att lära sig att analysera forskningsartiklar och reflektera kring de olika forskningsområdena, berättar Linnea Nydahl som läste spåren entreprenörskap och multikulturella team & ledarskap och som valt nationalekonomi som huvudområde.

– Hur jag lärde mig att tänka om forskning generellt. Om vilka gap det finns, vad som behöver forskas mer om och hur man ska förhålla sig kritiskt. Jag håller på att skriva kandidatuppsats inom internationellt företagande och marknadsföring nu och insikterna från kursen, sättet att tänka och leta efter forskning har hjälpt mig mycket, berättar
Mariya Lazunina som läste spåren entreprenörskap och multikulturella team & ledarskap.

– All ny kunskap jag har fått. Det finns så mycket mer, fler definitioner, betydelser och forskning. Diskussionerna har varit både givande och lärorika och bidragit till att man lär sig analysera och gå djupare in i texterna, berättar Elin Torpman som tillhör en senare kull och som läst spåren management, tro eller vetande och entreprenöriellt ledarskap.

De studenter som diplomerades var Leo Allebeck, David Axelsson, Markus Elmgärde, André Lagerkvist, Mariya Lazunina, Linnea Nydahl, Elsa Widing och Emelie Woldoff.

Läs mer
Kursen Honours Track