Finansförbundets uppsatsstipendium till Uppsalastudenter

2019-06-11

Oscar Boström och Sofia Lundgren har tilldelats Finansförbundets uppsatspris för sin kandidatuppsats "Intern kommunikation kring hållbarhet - En fallstudie vid Swedbank och Länsförsäkringar Bank".

Prissumman uppgår till 25 000 kronor.

Läs intervju med stipendiaterna på finansforbundet.se

Läs mer om Finansförbundets uppsatsstipendier. 

Läs uppsatsen "Intern kommunikation kring hållbarhet - En fallstudie vid Swedbank och Länsförsäkringar Bank".

Senast uppdaterad: 2021-04-01