Ny kurs Vt20: Förvaltningsrättslig fördjupningskurs, 15 hp

2019-10-01

Vill du fördjupa dina kunskaper i att hantera juridiska problem utifrån olika samhällsaktuella teman?

Kursen omfattar:
•offentlig och privat verksamhet i förändring,
•arbete och försörjning,
•relationen familj, individ och stat,
•föreställningar om välfärdsstaten?

Mer information och behörighetskrav till kursen hittar du på uu.se/utbildning.

Sök senast 15 oktober på antagning.se