Sylvie Chetty ny gästprofessor vid företagsekonomiska institutionen

2019-10-25

Professor Sylvie Chetty tillträder som gästprofessor i företagsekonomi från årsskiftet. Gästprofessuren omfattar 20% och sträcker sig till 31 december 2022.

Sylvies forskningsintresse handlar bland annat om internationalisering av små och medelstora företag, affärsnätverk och socialt kapital. Sylvie är sedan 2017 hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten och har under många år samarbetet med forskare på företagsekonomiska institutionen.

Ulf Holm, professor i företagsekonomi, säger:
– Under sin vistelse i Uppsala kommer Sylvie att involveras i vår seminarieverksamhet och samarbeta med några av institutionens forskare. Vår avsikt är också att hon ska bidra till utvecklingen av våra yngre forskare. Sylvie är hjärtligt välkommen till vår institution.

Senast uppdaterad: 2021-04-01