Forskning om diagnostikverktyg i kampen mot antibiotikaresistens

2019-11-29

Vetenskapsrådet ger projektbidrag inom satsningen för internationella samarbeten om antimikrobiell resistens (JPIAMR) till Olof Lindahl vid företagsekonomiska institutionen. Han forskar om hinder för utveckling, implementering och användning av diagnostiska verktyg som kan stödja en minskad förskrivning av antibiotika.

Läs hela intervjun med Olof Lindahl

Filmklipp där Olof Lindahl berätta om det aktuella projektet i en kort film från JPIAMR.eu (engelska)

Senast uppdaterad: 2021-04-01