Uppdaterad information om coronaviruset: Nu gäller distansundervisning vid Uppsala universitet

2020-03-17

Rektor har idag beslutat att följande ska gälla vid Uppsala universitet:

  • Uppsala universitet ska övergå till att undervisa och examinera på distans från och med 2020-03-18.
  • Lärare som är ansvariga för de kurser där du är registrerad kommer att informera vad detta får för konsekvenser. Ha tålamod, alla information kommer inte att komma ut under närmaste dygnen.
  • Du ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta symptom på förkylning/influensa.

Det handlar om social distansering, inte att universitetet stängs.

De åtgärder som nu genomförs innebär inte att universitetet stänger. Målet är att verksamheten – både utbildning, forskning och administration – så långt som möjligt ska fortgå. Samtidigt ska vi på alla sätt bidra till att bromsa hastigheten i smittspridningen. Det gör vi för att öka möjligheten att sjukvården ska klara att ta hand om dem som kommer att behöva vård, i första hand människor i riskgrupper (äldre och personer med bakomliggande sjukdomar).

Uppsala universitet följer rekommendationerna om ”social distansering”, det vill säga att i så stor utsträckning som möjligt ska fysiska närkontakter undvikas eller minimeras. Undervisning och examination fortsätter men läggs alltså över på distans (digitala undervisningsformer, självstudier, hemuppgifter). Bibliotekstjänster kommer att vara tillgängliga, forskning och stödfunktion fortsätter men med utgångspunkt i de åtgärder som rektor beslutat

Och som vanligt gäller: tvätta händerna ofta, nys i armvecket och håll distansen.

Uppsala Universitets rekommendationer om Coronaviruset

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Frågor: corona@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-04-01