Förändring av kursutbud Ht20

2020-03-11

Ht20 kommer vissa förändringar att ske av kursutbudet i företagsekonomi och handelsrätt på campus Uppsala.

Företagsekonomi A, 30 hp - kursen Marknadsföring och organisation,15 (ges sista gången Vt20) läggs ner och ersätts av kursen Introduktion till företagande och organisering, 15 hp.

Företagsekonomi C - Accounting and Finance, 30 hp läggs ner (ges sista gången Vt20) och ersätts av kursen Externredovisning, 30 hp.

Under Vt21 kommer även Företagsekonomi B, 30 hp att ändras. Kursen Marknadsföring och organisation II, 15 hp läggs ner (ges sista gången Ht20) och ersätts av kursen Företagande och organisering i förändring, 15 hp.

Marknad och avtal, 15 hp (ges sista gången Vt20) läggs ner. Istället kommer kurserna Företagande, avtal och ansvar, 15 hp samt Marknadsrätt och marknadsstrategier, 15 hp att ges.

Information om hur nedlagda kurser kan avslutas finns på vår sida om uppsamlingstentor, men du kan även kontakta vår kursadministration.

Senast uppdaterad: 2021-04-01