Tillgång till Ekonomikum och biblioteket

2020-05-12

Enligt senaste rektorsbeslutet är Campusområdet Ekonomikum låst vilket gör att det krävs passerkort dygnet om.

Biblioteket är öppet 8.30 – 16.00 men kräver alltså passerkort för att kunna nyttjas. Är ditt Campuskort inaktuellt och du behöver få nya rättigheter behöver du kontakta Ekonomikums reception.Receptionen nås på telefon 018-471 14 51 eller e-post info@ekonomikum.uu.se