Undervisning och examination fortsätter på distans

2021-02-03

Med anledning av covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning och examination som institutionen ansvarar för fortsätta  genomföras digitalt (online) även under vårterminens period 3 och 4 (till och med 6 januari 2021). Undantagsvis kan enstaka moment behöva ske på campus med fysisk närvaro. 

Mer information om studier och covid-19.

Senast uppdaterad: 2021-10-18