Företagsekonomiska institutionens styrelse

Styrelsens sammansättning från 1 november 2018.

Prefekt och ordförande
Arne Sjöblom, univ.lekt.

Lärare
Lars Frimanson, univ.lekt.
Desirée Holm, univ.lekt.
Fredrik Tell, professor
Linda Wedlin, professor

Magnus Strand, univ.lekt. (1:e suppleant)
Jenny Helin, univ.lekt. (2:e suppleant)
Fredrik Sjöstrand, univ.lekt. (3:e suppleant)
Henrik Dellestrand, univ.lekt. (4:e suppleant)

TA-personal
Malin Adermon, studievägledare
Maria Johansson, studievägledare (suppleant)

Doktorander
Alexander Gorgijevski
Paul Rosenbaum (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Amanda Fernström
Marcus Gustafsson
Anna Eriksson (suppleant)
Johan Uppström (suppleant)

Sekreterare
Daniel Lunneryd