Samverkan

Samverkan sker genom våra forskare, lärare och studenter i forskningsprojekt, uppdragsutbildning, examensarbeten, praktik och aktivt deltagande i samhällsdebatten.

Uppdrag till studenter

Examensarbete - Om du har en uppgift eller ett problem som kan passa som ett uppsatsämne för ett examensarbete, kontakta uppsats@fek.uu.se

Praktikplatser - Är du intresserad av att ta emot en masterstudent som praktikant på din arbetsplats under en hösttermin? Kontakta vår praktiksamordnare internship@fek.uu.se 

Uppdragsutbildning

Företagsekonomiska institutionen erbjuder en bred möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning, i form av allt från enstaka seminarier och föreläsningar till skräddarsydda kurser och poänggivande program.

Mer om vår uppdragsutbildning

Ekonomistyrningsforum

Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området.

Mer om Ekonomistyrningsforum

Alumnverksamhet

Alumnföreningen vid Företagsekonomiska institutionen - Fek Alumni - är till för de som tidigare studerat vid institutionen. Syftet med föreningen är att främja kontakter mellan tidigare studenter, nuvarande studenter och lärare/forskare vid institutionen. 

Mer om alumnnätverket

Senast uppdaterad: 2021-10-28