Ekonomistyrningsforum

Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Grunden för verksamheten inom Ekonomistyrningsforum diskuteras och fastställt i forumets Advisory Board. Denna gruppering träffas kontinuerligt ett antal gånger per år. Det förberedande och administrativa ansvaret för verksamheten ligger hos Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Controllerdagen

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området. Initiativ till ny forskning och medverkan som referensgrupp vid bokprojekt kommer sannolikt också ingå. Historia och bakgrund

Controllerdagen 23 april 2020 
Komplett program kommer i slutet på januari. 

Teman
• Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
• Att leda i osäker terräng
• Förändras eller dö? Att arbeta strukturerat med förändringsledning
• Budget och budgetering; en vän eller en fiende?
• Ledarskapets implicerade etik - med praktiken i fokus
• Framgångsrik styrning av kommunal verksamhet
• Controlling och HR - Antagonister eller partners?

Bilder från Controllerdgen 3 april 2019

  • Controllerdagen 2019