Ekonomistyrningsforum

Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Grunden för verksamheten inom Ekonomistyrningsforum diskuteras och fastställt i forumets Advisory Board. Denna gruppering träffas kontinuerligt ett antal gånger per år. Det förberedande och administrativa ansvaret för verksamheten ligger hos Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området. Initiativ till ny forskning och medverkan som referensgrupp vid bokprojekt kommer sannolikt också ingå. Historia och bakgrund.

INSTÄLLD: Controllerdagen 23 april, 2020

För att minska smittspridningen av coronaviruset ställs Controllerdagen 2020 in. 

Teman

• Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
• Ledarskapets etik – med praktiken i fokus
• Förändras eller dö? Att arbeta strukturerat med förändringsledning
• Sollentuna kommun – Sveriges KvalitetsKommun 2019
• Mod och nytänkande – nyckeln till vinnande organisationer
• Budget och budgetering – en vän eller en fiende?
• Att leda i osäker terräng

  • Dekorativ bild.
    Controllerdagen 3 april 2019
  • Dekorativ bild.
  • Dekorativ bild.
  • Dekorativ bild.
  • Dekorativ bild.
  • Dekorativ bild.
  • Dekorativ bild.
  • Dekorativ bild.