Uppdragsutbildning

Taket i trapphallen i universitetshuset. Foto.

Företagsekonomiska institutionen har en lång och omfattande erfarenhet av akademisk vidareutbildning inom företagsekonomi.

Uppdragsutbildningen erbjuder en bred möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning, i form av allt från enstaka seminarier och föreläsningar till skräddarsydda kurser och poänggivande program. Uppdragsutbildning innebär att företag, offentlig förvaltning eller andra organisationer ger Företagsekonomiska institutionen uppdrag att utbilda sina anställda. Privatpersoner kan inte själva bekosta sin utbildning. 

Varje år välkomnar vi cirka 50 uppdragsstudenter som studerar på masterprogram i Kina, Frankrike och Nederländerna. Vi skickar regelbundet lärare utomlands för att erbjuda kurser till internationella partners.

Ny kurs inom Health Care Management

Effektivitet, styrning och ledarskap i hälso- och sjukvård, 7,5 hp (uppdragsutbildning).

Kursen fokuserar på beslutsfattande i organisationer som präglas av hög komplexitet och starka professionella grupper. Komplexiteten innebär bland annat att befintlig styrning ofta uppfattas som svårgenomtränglig, inte minst då verksamheterna styrs av både medicinskt, administrativt och politiskt ansvar.

Det här är den första kursen inom ramen för det nya ämnet Health Care Management. För den som önskar finns det möjlighet att bygga vidare och få en magisterexamen i ämnet. Kursen startar höstterminen 2020.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig.

Våra kompetensområden

Institutionen erbjuder gedigen kompetens och bedriver forskning och undervisning inom:

  • Verksamhetsstyrning
  • Redovisning
  • Revision
  • Finansiell analys
  • Organisationsteori
  • Marknadsföring
  • Entreprenörskap
  • Handelsrätt