Anmälan inom Ekonomie kandidatprogrammet

Som programstudent måste du inför varje termin:

  • Anmäla dig på antagning.se
  • Tacka ja på antagning.se vid första antagningsbeskedet
  • Registrera dig på Studentportalen vid andra antagningsbeskedet

Detta gäller även för de obligatoriska kurserna. Missar du något av dessa moment förlorar du din plats på kursen.

Anmälan

Anmälningskoder Ht20

Som ekonomprogramstudent söker du kurser inom programmet via Antagning.se. Du måste logga in på antagning.se och därefter anger du anmälningskoden till kursen du ska söka. Anmälningsperioden är 15 mars-15 april inför en hösttermin, och 15 september-15 oktober inför en vårtermin.

1:a antagningsbeskedet - Svara

När du fått ditt första antagningsbesked måste du tacka ja på antagning.se för att behålla din plats(er). Har du inte svarat ja senast sista svarsdagen till de kurser du vill läsa kommer du att bli struken från kurserna.

2:a antagningsbeskedet - Registrera dig

När du har tackat ja och fått ditt andra antagningsbesked måste du registrera dig för att inte förlora din plats. Registreringsperioden vid Företagsekonomiska institutionen öppnar efter att andra antagningsbeskedet kommit, stänger ca en vecka innan terminsstart och sker via Studentportalen. Exakta datum för registrering hittar du i Studentportalen. 

Söka kurser utöver normal studietakt

Har du för avsikt att läsa fler kurser än vad som omfattas av heltid (30 hp per termin) ska du söka de överskjutande poängen som fristående kurs. Det är inte är tillåtet att under samma termin söka två kurser som är obligatoriska på Ekonomie kandidatprogrammet. Om du gör det kommer det alternativ med som är lägst prioriterat i sökningen att strykas. Kom också ihåg att det är viktigt att du endast tackar ja till och registrerar dig på kurser du har för avsikt att läsa.

Urval

  • Vid urval prioriteras studenter som följer den rekommenderade studiegången.
  • Studenter på en senare termin prioriteras före sökande på en tidigare termin, förutsatt att kursen sökts i enlighet med den rekommenderade studiegången. Du är inte garanterad en plats på sökta biområden. Antal terminer räknas fr.o.m. den termin du antogs till programmet och de terminer du är aktiv som programstudent.
  • Inom respektive termin tillämpas poängurval som baseras på uppnådda poäng inom programmet senast den 15 april för ansökan till höstterminen och den 15 oktober för ansökan till vårterminen.
  • Vid lika meritvärde används lottning.

Ange alltid alternativa kurser i din ansökan om du avviker från den rekommenderade studiegången.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring dina studier och vad du ska välja för kurser inför kommande termin kontaktar du studievägledningen på kandidatnivå vid Företagsekonomiska institutionen. Vi har drop-in mottagning, telefontider samt finns tillgängliga via e-post. Inför sista anmälningsdagen har vi utökade tider samt bemanning.