Student

Här finns information för dig som studerar vid Företagsekonomiska institutionen. I Studium hittar du information om enskilda kurser såsom kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Information om vilka utbildningar vi ger hittar du på vår sida om kurser och program.

Covid-19: Information till studenter
Reserver kandidatnivå
Reserver avancerad nivå

Ansökan inför Vt22

Ansökan till kurser och program med start Vt22 har nu öppnat. Sista dag för ansökan är 15 oktober och sker på antagning.se

Vi erbjuder kurser inom ämnena företagsekonomi och handelsrätt. Du kan läsa mer om vilka kurser och program vi ger, på vår utbildningssida.
Utbildning 
Kurser inom handelsrätt

Om du vill söka till Ekonomie kandidatprogrammet men redan läst Företagsekonomi A, 30 hp eller andra kurser, måste du läsa informationen om att söka programmet då man studerat tidigare, innan du söker. Beroende på vad du läst innan kan det påverka om du ska söka programmet eller söka kurser som fristående student.
Söka Ekonomie kandidatprogrammet då man redan studerat

Ni som redan är studenter på Ekonomie kandidatprogrammet eller på något av våra master- eller magisterprogram, hittar information om ansökan till kommande termin på programmets sidor i Studium.

Kontakt

Telefon- och mottagningstider

Diplomering

När du tagit examen har du möjlighet att delta i diplomeringsceremonin som arrangeras varje höst. Ceremonin vänder sig till studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och arrangeras av Företagsekonomiska institutionen.

Diplom ombundet med rött band.

Uppsalaekonomerna

Student som läser en bok. Foto.

Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Föreningens verksamhet är indelad i tre områden: studier, fritid och framtid. 

Studentkåren Uppsalaekonomerna

Senast uppdaterad: 2021-09-17