Student

Här finns information för dig som studerar vid Företagsekonomiska institutionen. I Studium hittar du information om enskilda kurser såsom kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Information om vilka utbildningar vi ger hittar du på vår sida om kurser och program.

Covid-19: Information till studenter

Kontakt

Telefon- och mottagningstider

Diplomering

När du tagit examen har du möjlighet att delta i diplomeringsceremonin som arrangeras varje höst. Ceremonin vänder sig till studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och arrangeras av Företagsekonomiska institutionen.

Diplom ombundet med rött band.

Uppsalaekonomerna

Cyklar i cykelställ. Foto.

Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Föreningens verksamhet är indelad i tre områden: studier, fritid och framtid. 

Studentkåren Uppsalaekonomerna

Senast uppdaterad: 2021-06-18