Anmälan och antagning

Inför varje termin måste du: 

  • anmäla dig till kurser - på antagning.se
  • tacka ja - på antagning.se
  • registrera dig - i Ladok

ANMÄLAN

Alla måste anmäla sig till de kurser de vill läsa kommande termin, oavsett om du läser fristående kurs eller är programstudent. Om du läser på Ekonomie kandidatprogrammet eller något av våra magister/masterprogram finns särskild information om hur du anmäler dig.  

Du ansöker på antagning.se under perioden:

  • 15 mars - 15 april inför en hösttermin
  • 15 september - 15 oktober inför en vårtermin

På universitetets gemensamma sida om anmälan hittar du viktig information när du anmäler dig och hur många högskolepoäng du kan bli antagen till per termin.

Sen anmälan

Uppsala universitets utbildningar stänger efter sista ansökningsdag, men de kurser där det kan finnas platser kvar öppnar igen för sen anmälan på antagning.se. Om en kurs inte öppnar för sen anmälan går det inte söka den inför den kommande terminen. Sena anmälningar hanteras i mån av tid och i den ordning de kommit in. Mer information om sen anmälan finns på universitetets gemensamma studentsidor

ANTAGNING

Information om vad som händer efter att du gjort din anmälan hittar du på universitetets gemensamma sida om anmälan steg för steg

När du fått ditt första antagningsbesked måste du svara JA på antagning.se för att behålla din plats. Detta gäller både om du blivit antagen eller är reservplacerad. 

Antagen med villkor

Om du vid anmälningstillfället inte uppfyller behörigheten till den utbildning du sökt, men bedömning görs att du kan hinna bli behörig innan kursstart, blir du antagen med villkor. Du måste senast vid kursstart kunna uppvisa att du är behörig för att kunna ta din plats i anspråk. Kom ihåg att du måste anmäla intresse för registrering innan sista registreringsdag, vilken vid Företagsekonomiska institutionen infaller ungefär 1 vecka innan terminsstart.

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten. Detta innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en senare termin. Du hittar mer information om anstånd hos Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-06-14