Huvudområden och valfria kurser

Inom Ekonomie kandidatprogrammet kan du välja mellan fem huvudområden:

 • Ekonomisk historia
 • Företagsekonomi
 • Handelsrätt
 • Nationalekonomi
 • Statistik

Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att läsa inom programmet. Du väljer själv vilka kurser du söker, men beroende på vad du tänker arbeta med i framtiden finns olika rekommendationer.

Huvudområden och valfria kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet

Söka kurser inom Ekonomie kandidatprogram

Inför varje termin måste du som programstudent söka, tacka ja och registrera dig på de kurser du ska läsa inom programmet. Om du missar något av stegen förlorar du din plats på kursen. Detta gäller även för de obligatoriska kurserna. Ansökan sker på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april inför en hösttermin och 15 september - 15 oktober inför en vårtermin.

Anmälningsinformation

Honours Track, 12 hp

Inför termin 3 erbjuds studenter, som följer den rekommenderade studiegången, kursen Honours Track, 12 hp. Den läses parallellt med övriga studier och är inte obligatorisk. På kursen studerar du i mindre studiegrupper i nära samarbete med aktiva forskare och diskuterar vetenskapliga texter som knyter an till ekonomiska företeelser.

Honours Track

Studieuppehåll och studieavbrott

Kugghjul

Studieuppehåll innebär att du pausar din plats på programmet. Vill du prova på ett annat program, göra omtentor eller arbeta, ansöker du om studieuppehåll. Du kan totalt ansöka om två terminers uppehåll under dina programstudier. Vid sjukdom, graviditet eller militärtjänstgöring är du dock alltid garanterad att få studieuppehåll. 

Ska du inte fortsätta dina studier på Ekonomie kandidatprogrammet begär du studieavbrott.

Information och blankett för studieuppehåll och studieavbrott

Regler inom Ekonomie kandidatprogrammet

Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter:

 • Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas.
 • Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. 
 • Du får ansöka om studieuppehåll från och med termin 2.
 • Du kan bli beviljad studieuppehåll i totalt två terminer. För ytterligare uppehåll krävs särskilda skäl.
 • Du kan endast läsa C-nivån i ett huvudområde inom programmet.
 • C-nivån i huvudområdet får sökas tidigast inför aktiv termin 4 inom programmet.

Revisorsbehörighet

Efter avslutade akademiska studier och några års praktik inom revisionsområdet kan du erhålla revisorsbehörighet genom ett prov i Revisorsinspektionens regi. Det är Revisorsinspektionen som ger revisorsbehörighet.

Vilka akademiska krav som gäller för att bli auktoriserad revisor finns samlat på Revisorsinspektionens hemsida samt via deras föreskrift om revisorsexamen

Har du frågor om akademiska studier med koppling till revisorsbehörighet rekommenderas du att kontakta institutionens studievägledare.

Examenskrav

DiplomFör att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om:

 • 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik.
 • 30 hp Företagsekonomi
 • 30 hp Nationalekonomi
 • 15 hp Statistik
 • 15-45 hp valfria kurser (beroende på valt huvudområde)
Senast uppdaterad: 2021-06-21