Information till studenter på Ekonomie kandidatprogrammet

Ekonomikumbiblioteket

För dig som redan läser på Ekonomie kandidatprogrammet har vi samlat information som rör dina programstudier. Du kan läsa mer om

Allmän information som riktar sig till alla studenter vid Företagsekonomiska institutionen finns samlat på stöd och service. Vill du söka in till programmet kan du läsa mer om det på vår utbildningssida.

Möt våra studenter

Huvudområden och valfria kurser

Inom Ekonomie kandidatprogrammet kan du välja mellan fem huvudområden:

 • Ekonomisk historia
 • Företagsekonomi
 • Handelsrätt
 • Nationalekonomi
 • Statistik

Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att läsa. Du väljer själv vilka kurser du söker, men vad du tänker arbeta med i framtiden ger olika rekommendationer.

Huvudområden och valfria kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet

Söka kurser inom Ekonomie kandidatprogram

Inför varje termin måste du som progamstudent söka, tacka ja och registrera dig på de kurser du ska läsa inom programmet. Om du missar något av stegen förlorar du din plats på kursen. Ansökan sker på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april inför en hösttermin och 15 september - 15 oktober inför en vårtermin.

Anmälningsinformation

Studieuppehåll och studieavbrott

Kugghjul

Vid sjukdom, graviditet eller militärtjänstgöring är du garanterad att få studieuppehåll från Ekonomie kandidatprogrammet. Vill du prova på ett annat program, göra omtentor eller arbeta, ansöker du om studieuppehåll. Detta innebär att du pausar din plats på programmet. Du kan totalt ansöka om två terminers uppehåll under dina programstudier.

Ska du inte fortsätta dina studier på Ekonomie kandidatprogrammet begär du studieavbrott.

Information och blankett för studieuppehåll och studieavbrott

Revisorbehörighet

Efter avslutade akademiska studier och några års praktik inom revisionsområdet kan du genomföra prov i Revisorsinspektionens regi för att erhålla revisorsbehörighet. Det är Revisorsinspektionen som granskar och ger revisorsbehörighet.

Vad gäller innehållet i de akademiska studier du förväntas ha genomfört, före provet, rekommenderas att du tar del av informationen om utbildningskrav för att bli auktoriserad revisor via Revisorsinspektionens hemsida samt deras föreskrift om revisorsexamen (pdf)

Har du frågor om akademiska studier med koppling till revisorsbehörighet rekommenderas du att kontakta institutionens studievägledare.

Regler inom Ekonomie kandidatprogrammet

Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter.

 • Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer den lägst prioriterade att strykas.
 • Inom programmet läser du 30 hp per termin, överskjutande kurser ska sökas som fristående kurs. 
 • Du får ta studieuppehåll från och med termin 2.
 • Du får ta studieuppehåll i totalt två terminer. För ytterligare uppehåll krävs särskilda skäl.
 • Du kan endast läsa c-nivån i ett ekonomiskt huvudområde inom programmet.
 • C-nivån i huvudområdet får sökas tidigast inför aktiv termin 4 inom programmet.

Honours Track, 12 hp

Inför termin 3 erbjuds studenter, som följer den rekommenderade studiegången, kursen Honours Track, 12 hp. Den läses parallellt med övriga studier och är inte obligatorisk. På kursen studerar du i mindre studiegrupper i nära samarbete med aktiva forskare och diskuterar vetenskapliga texter som knyter an till ekonomiska företeelser.

Honours Track

Examenskrav

DiplomFör att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om:

 • 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik.
 • 30 hp Företagsekonomi
 • 30 hp Nationalekonomi
 • 15 hp Statistik
 • 15-45 hp valfria kurser (beroende på valt huvudområde)