Anmälan inom Ekonomie kandidatprogrammet

Anmäl dig

Som programstudent måste du söka de kurser du ska läska nästkommande termin inom programmet via antagning.se. Detta gäller även för de obligatoriska kurserna.

Logga in på antagning.se och ange anmälningskoden till kursen du ska söka. Anmälningsperioden är 15 mars-15 april inför en hösttermin, och 15 september-15 oktober inför en vårtermin.

Beroende på vilken termin du läser så är det olika kurser du ska söka. 

Anmälningskoder Ht21

Tacka ja

När du fått ditt första antagningsbesked måste du tacka ja på antagning.se för att behålla din plats(er). Har du inte svarat ja senast sista svarsdag till de kurser du vill läsa förlorar du din plats.

Registrera dig 

När du har tackat ja och fått ditt andra antagningsbesked måste du registrera dig för att inte förlora din plats. Du registrerar dig via Studentportalen eller Ladok. Registreringsperioden vid Företagsekonomiska institutionen öppnar efter att andra antagningsbeskedet kommit och stänger cirka en vecka innan terminsstart. Exakta datum för registrering hittar du i Studentportalen.

Söka kurser utöver normal studietakt

Har du för avsikt att läsa fler kurser än vad som omfattas av heltid (30 hp per termin) ska du söka de överskjutande poängen som fristående kurs. Det är inte är tillåtet att under samma termin söka två kurser som är obligatoriska på Ekonomie kandidatprogrammet. Om du gör det kommer det alternativ som är lägst prioriterat i din ansökan att strykas. 

Urval

  • Vid urval prioriteras studenter som följer den rekommenderade studiegången.
  • Studenter på en senare termin prioriteras före sökande på en tidigare termin, förutsatt att kursen sökts i enlighet med den rekommenderade studiegången. Antal terminer räknas från och med den termin du antogs till programmet och de terminer du är aktiv som programstudent.
  • Inom respektive termin tillämpas poängurval som baseras på uppnådda poäng inom programmet senast den 15 april för ansökan till höstterminen och den 15 oktober för ansökan till vårterminen.
  • Vid lika meritvärde används lottning.
  • Du är inte garanterad en plats på sökta biområden. 
  • Ange alltid alternativa kurser i din ansökan om du avviker från den rekommenderade studiegången samt då du söker valfria kurser.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring din ansökan och vad du ska välja för kurser inför kommande termin kontaktar du studievägledningen på kandidatnivå vid Företagsekonomiska institutionen. Vi har drop-in mottagning, telefontider samt finns tillgängliga via e-post. Inför sista anmälningsdagen har vi utökade tider samt bemanning.

Senast uppdaterad: 2021-03-15