Honours Track, 12 hp

Kursen Honours Track, 12 hp erbjuds till studenter på Ekonomie kandidatprogrammet inför termin 3 och för de studenter som följer den rekommenderade studiegången. Kursen har ett begränsat antal platser och är inte obligatorisk utan en möjlighet till den som är intresserad av att läsa mer än 30 hp under två terminer. Kursen ges parallellt med de ordinarie studierna inom programmet.

På kursen studerar du i nära samarbete med aktiva forskare och diskuterar vetenskapliga och andra texter som knyter an till ekonomiska företeelser. I mindre studiegrupper, med ca fyra deltagare i varje grupp, studeras texter tillsammans med forskaren och sedan diskuteras dessa samtidigt som ett antal frågeställningar besvaras.

Syftet med kursen är att:

  • utveckla och fördjupa deltagarnas kunskaper och förståelse för avgränsade studieområden;
  • utveckla deltagarnas förmåga att analysera, redogöra för och lösa problem inom dessa studieområden;
  • utveckla deltagarnas förmåga att göra bedömningar inom dessa studieområden baserat blabd annat på relevanta vetenskapliga aspekter.

Anmälan

Sker 15 mars - 15 april inför en hösttermin och 15 september – 15 oktober inför en vårtermin. Du anmäler dig genom att mejla studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen. Ange att du vill söka kursen inför aktuell termin och skicka med ditt personnummer. Kom ihåg att du ändå måste söka övriga kuser via antagning.se.

Behörighet

Behöriga att söka är studenter som är registrerade på Ekonomie kandidatprogram inför att de ska påbörja termin 3 enligt rekommenderad studiegång. För att vara behörig att registreras ska du vid kursstart vara godkänd på samtliga kurser, 60 hp, lästa under termin ett och två inom programmet enligt rekommenderad studiegång. Behörigheten ska uppvisas vid kursstart.

Urval

Urvalet baserar sig på uppnådda poäng inom programmet senast sista dagen på terminen. Urvalet sker dels på avslutade kurser inom Ekonomie kandidatprogrammets termin 1 och 2 enligt den rekommenderade studiegången, och dels antal VG.