Studentservice på Företagsekonomiska institutionen

Vi finns på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, ingång C, entréplan. Under terminsstart har vi extraöppet och under sommaren, julen och andra högtider har vi begränsade öppettider. 

 • Studentexpeditionen
  Hos studentexpeditionen kan du få allmän kursinformation, beställa studieintyg samt få information om omregistrering med mera. Skrivna tentor hämtas ut i Ekonomikums reception.
  Institutionens kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning nås via e-post: stod@fek.uu.se
 • Studievägledning kandidatnivå
  Till studievägledningen på kandidatnivå vänder du dig med frågor om kurser i företagsekonomi och handelsrätt samt antagning till dessa, upplägget på Ekonomie kandidatprogrammet, tänkbara biområden, råd vid kursval samt behörighetsbedömningar med mera.
 • Studievägledning masternivå
  Hos studievägledningen på masternivå kan du få hjälp med frågor om våra magister- och masterutbildningar, antagning, behörighetsbedömningar, 
  programmens upplägg, råd vid kursval med mera.
 • International Mobility Office
  Har du frågor om utbyte, hur du söker, vart du kan åka, när det passar bäst att åka eller har frågor om din fortsatta studiegång efter utbytet vänder du dig till Interntional Mobility Office.
 • Studentservice vid Campus Gotland
  Svarar på frågor om Kandidatprogrammet i företagsekonomi.

Öppettider sommar/terminsstart

Studentexpeditionen

Här kan du få allmän kursinformation, beställa studieintyg samt få information om omregistrering med mera. 

Telefon
Måndag 10-12
Tisdag  12:30-14:30
Onsdag  12:30-14:30
Torsdag 10-12

Tel: 018- 471 1976
E-postinfo@fek.uu.se
Institutionens kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning nås via e-post: stod@fek.uu.se

Annica Björk
Helena Bouveng
Emmelie Brun
Samuel Flander

Johan Linné
Emelie Schmidt-Wikborg
Andreas Tillberg

Studievägledning kandidatnivå

Hit vänder du dig med frågor om kurser i företagsekonomi och handelsrätt samt antagning till dessa, upplägget på Ekonomie kandidatprogrammet, tänkbara biområden, råd vid kursval samt behörighetsbedömningar med mera.

  Telefon  Zoom drop-in
Måndag 10-12 -
Tisdag  12:30-14:30 -
Onsdag  - 12:30-14:30
Torsdag - 10-12

Tel: 018- 471 8110
E-poststudievagledning@fek.uu.se
Zoom drop-inhttps://uu-se.zoom.us/j/64631907269
Vi erbjuder digital drop-in för kortare samtal via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett digitalt väntrum och vi bjuder sedan in dig när det är din tur.

Malin Adermon
Maria Johansson

Studievägledning masternivå

Här kan du få hjälp med frågor om våra magister- och masterutbildningar, antagning, behörighetsbedömningar, programmens upplägg, råd vid kursval med mera.

  Telefon Zoom drop-in
Måndag 10-12 och 14-15  -
Tisdag  - -
Onsdag  12:30-14:30 12:30-14:30
Torsdag 10-12 10-12 

Tel: 018- 471 1373
E-postmaster@fek.uu.se
Zoom drop-in https://uu-se.zoom.us/j/63164415145
Vi erbjuder digital drop-in för kortare samtal via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett digitalt väntrum och vi bjuder sedan in dig när det är din tur.

Sara Bladby

International Mobility Office

Svarar på frågor om utbyte, hur du söker utbyte, vart du kan åka, när det passar bäst att åka eller på frågor om din fortsatta studiegång efter utbytet.

  Telefon Zoom drop-in
Måndag 10-12 -
Tisdag  12:30-14:30 -
Onsdag  - 12:30-14:30
Torsdag  - 10-12

Tel: 018-471 1407 (EU/EES), 018-471 6801 (utanför EU)
E-postoutgoing@fek.uu.se
Zoom drop-in https://uu-se.zoom.us/j/67383476309
Vi erbjuder digital drop-in för kortare samtal via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett digitalt väntrum och vi bjuder sedan in dig när det är din tur.

John Fhager

Studentservice vid Campus Gotland

Hit vänder du dig med alla frågor som rör Kandidatprogrammet i företagsekonomi. 

E-poststudentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Campus Gotland
Telefon: 0498-108200

Senast uppdaterad: 2021-06-10