Kursutbud Ht20

Innehåll:

Kurser Uppsala

Entreprenörskap

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
MSTR Internationalisering av företaget 7,5 hp 2FE734
MSTR Lansering av företaget 7,5 hp 2FE733
MSTR Ledning av det växande företaget 7,5 hp 2FE885
MSTR Utveckling av affärsidéer 7,5 hp 2FE883

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15,0 hp 2HR111
A Förvaltningsrättslig översiktskurs 15,0 hp 2HR112
A Handelsrättslig översiktskurs (Ekonomie kandidatprogram) 15,0 hp 2HR114
A Handelsrättslig översiktskurs 15,0 hp 2HR114
B Arbetsrätt II 15,0 hp 2HR121
B Beskattningsrätt 15,0 hp 2HR123
B Bolags- och obeståndsrätt 15,0 hp 2HR124
B Företagande, avtal och ansvar 15,0 hp 2HR133
C Handelsrätt C 30,0 hp 2HR130

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Entrepreneurship 7,5 hp 2FE105
A Entrepreneurship A 7,5 hp 2FE031
A Företag, nätverk och teknikutveckling (STS) 15,0 hp 2FE021
A Introduktion till företagande och organisering 15,0 hp 2FE157
A Kalkylering 7,5 hp 2FE156
A Redovisning 7,5 hp 2FE155
B Affärer i nätverk (exchange students) 7,5 hp 2FE228
B Ekonomistyrning 7,5 hp 2FE255
B Finansiering 7,5 hp 2FE253
B Företagsekonomi: Honours track 12,0 hp 2FE299
B Företagsstrategi (exchange students) 7,5 hp 2FE227
B Internationellt företagande (exchange students) 15,0 hp 2FE226
B Marknadsföring och organisation II 15,0 hp 2FE251
B Organisational Behaviour B (exchange students) 7,5 hp 2FE223
C Externredovisning 15,0 hp 2FE414
C International Business and Marketing (exchange students) 15,0 hp 2FE413
C International Business and Marketing 15,0 hp 2FE413
C Kandidatuppsats (MC) 15,0 hp 2FE407
C Kandidatuppsats (Ext red) 15,0 hp 2FE407
C Kandidatuppsats (IBAM) 15,0 hp 2FE407
C Management and Control 15,0 hp 2FE412
C Management and Control (exchange students) 15,0 hp 2FE412
C Uppsatsförberedande fördjupningskurs - företagsekonomi 10,0 hp 2FE028
MSTR Affärsanalys och ledningens agerande 7,5 hp 2FE858
MSTR Avancerad organisationsteori 7,5 hp 2FE860
MSTR Consumer Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE815
MSTR Det globala företaget 7,5 hp 2FE859
MSTR Entreprenörskap (STS) 5,0 hp 2FE033
MSTR Internationalisering av företag och dess verksamhet 7,5 hp 2FE882
MSTR Internship 30,0 hp 2FE841
MSTR Redovisningsteori 7,5 hp 2FE872
MSTR Räkenskapsanalys 7,5 hp 2FE873
MSTR Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 7,5 hp 2FE861

Distanskurser Uppsala

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Handelsrättslig översiktskurs 15,0 hp 2HR114
B Marknadsrätt och marknadsstrategier 15,0 hp 2HR132

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Ekonomi, redovisning och analys 15,0 hp 2FE032
A Marknad och organisation 15,0 hp 2FE014
B Marknadsföring och organisering - grupp och individ 15,0 hp 2FE211

Kurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Beslutsfattande - individen och organisationen 7,5 hp 2FE976
A Företagsekonomi och företagandets historia 7,5 hp 2FE919
A Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi 15,0 hp 2FE943
B Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 hp 2FE995
B Förhandlingar i en företagskontext 15,0 hp 2FE975
B Grundkurs i företagsfinansiering 7,5 hp 2FE997
B Grundkurs i marknadsföring 2 7,5 hp 2FE998
B Läskurs i företagsekonomi 15,0 hp 2FE974
B Organisation II: Organisationen och omvärlden 7,5 hp 2FE996
MSTR Governance, Organisation and Standards 7,5 hp 2FE992
MSTR Internationellt företagande och regional utveckling 7,5 hp 2FE989
MSTR Ledning av hållbarhetsarbete i organisationer 7,5 hp 2FE973