Information till studenter på magister-/masterprogram

Ekonomikumparken

För dig som är student på något av våra program på avancerad nivå finns det särskild information som du behöver kännna till. På denna sida kan du läsa mer om:

Om du inte redan är student hittar du information om våra program och hur du söker via våra utbildningssidor. Har du frågor om dina studier på programmet kontaktar du studievägledningen för masternivå på Företagsekonomiska institutionen.

Möt våra tidigare studenter

Att söka kurser inom programmet

Alla måste anmäla sig till kurser varje termin, även du som är programstudent. Anmälan görs på antagning.se. Anmälningsperioderna är:

  • 15 mars - 15 april inför höstterminen
  • 15 september - 15 oktober inför vårterminen

Anmälan inom program

Behörighetskrav inom magister- och masterprogrammen

Till termin 2 på magisterprogrammen och till termin 4 på masterprogrammen finns behörighetskrav som du måste uppfylla senast terminstartsdagen kl. 08:00. 

Behörighetskrav inom ettåriga magisterprogram

För att vara behörig till termin 2 måste du ha uppnått minst 15 hp inom programmet. 

Behörighetskrav inom tvååriga masterprogram

För att få göra praktik under termin 3 måste du uppfylla behörighetskravet om 30 godkända hp inom programmet. Om du istället läser valfria kurser måste du uppfylla kraven till de kurser du söker. 

För att vara behörig till termin 4, Masteruppsats 30 hp, måste du ha uppnått godkänt på minst 45 hp inom programmet.

Studieuppehåll och studieavbrott

Från och med termin 2 på programmet kan du ansöka om studieuppehåll, vilket innebär att du pausar dina studier men behåller din plats på programmet. Om du avser att avbryta dina studier och avsäga dig din plats ska du begära studieavbrott. Har du för avsikt att hoppa av det två-åriga programmet för att ta en magisterexamen måste du lämna in en ansökan om avbrott.

Studieuppehåll och studieavbrott

Examen

Om du läser på något av våra program på avancerad nivå får du antingen en magisterexamen i Företagsekonomi eller Entreprenörskap eller en masterexamen i Företagsekonomi. För att kunna ansöka om en examen måste du uppfylla examenskraven och kurser som redan ingår i din kandidatexamen får inte tas med.

Magisterexamen 60 hp
30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats
15 hp på avancerad nivå
15 hp på grund- eller avancerad nivå

Masterexamen 120 hp
60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 30 hp masteruppsats
30 hp på avancerad nivå
30 hp på grund- eller avancerad nivå