Behörighetskrav inom magister- och masterprogrammen

Till termin 2 på magisterprogrammen och till termin 3 och 4 på masterprogrammen finns behörighetskrav som du måste uppfylla senast terminsstartsdagen kl. 08:00. 

Behörighetskrav inom ettåriga magisterprogram

För att vara behörig till termin 2 måste du ha uppnått minst 15 hp inom programmet. 

Behörighetskrav inom tvååriga masterprogram

För att få göra praktik under termin 3 måste du uppfylla behörighetskravet om 30 godkända hp inom programmet. Om du istället läser valfria kurser måste du uppfylla kraven till de kurser du söker. 

För att vara behörig till termin 4, Masteruppsats 30 hp, måste du ha uppnått godkänt på minst 45 hp inom programmet.

Valmöjligheter termin 3

Dekorativ bild. Under termin 3 på våra masterprogram har du möjlighet att 

  • göra praktik
  • åka på utbyte
  • läsa valfria kurser vid Uppsala universitet

Mer information om termin 3

Studieuppehåll och studieavbrott

Från och med termin 2 på programmet kan du ansöka om studieuppehåll, vilket innebär att du pausar dina studier men behåller din plats på programmet. Om du avser att avbryta dina studier och avsäga dig din plats ska du begära studieavbrott. Har du för avsikt att hoppa av det tvååriga programmet för att ta en magisterexamen måste du lämna in en ansökan om avbrott.

Studieuppehåll och studieavbrott

Examen

Våra program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen i Företagsekonomi eller Entreprenörskap, eller en masterexamen i Företagsekonomi. För att kunna ansöka om en examen måste du uppfylla examenskraven. Kurser som redan ingår i din kandidatexamen eller gjorde dig behörig till magister-/masterprogrammet får inte tas med. Kurser du vill inkludera i din examen får heller inte överlappa innehållsmässigt med varandra.

Magisterexamen 60 hp
30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats
15 hp på avancerad nivå
15 hp på grund- eller avancerad nivå

Masterexamen 120 hp
60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 30 hp masteruppsats
30 hp på avancerad nivå
30 hp på grund- eller avancerad nivå

Senast uppdaterad: 2021-06-18