Anmälan inom magister- eller masterprogram

Du som läser på något av våra master- eller magisterprogram måste inför varje termin:

  • Anmäla dig till kurser på antagning.se
  • Tacka ja till din plast efter första antagningsbeskedet
  • Registrera dig på kurserna genom Studentportalen.

Om du missar något av stegen riskerar du att inte få läsa kursen.
Detta gäller samtliga kurser vid alla master- och magisterprogram.

Ansökan inför termin 3 Ht21

Anmälan

Ansökningsperioden är 15 september - 15 oktober till en vårtermin och 15 mars - 15 april för ansökningar till en hösttermin. När du söker är det viktigt att du är inloggad på ditt universitetskonto på antagning.se för att kunna se kurserna. Anmälningskoderna publiceras inför varje ansökningsomgång på denna sida.

1:a antagningsbeskedet

När du fått första antagningsbeskedet måste du acceptera din plats på antagning.se. Om du inte gör det före deadline förlorar du din plats på kursen.

2:a antagningsbeskedet

När du fått ditt andra antagningsbesked måste du registrera dig. Registreringsperioden öppnar när andra antagningsbeskedet kommit och stänger ungefär en vecka innan terminsstart. Information om registrering hittar du i Studentportalen.

Urval

Som student på våra magister- eller masterprogram är du garanterad plats på kurserna som ingår i din programinriktning så länge du uppfyller behörighetskraven, anmäler dig, tackar ja samt registrerar dig i tid.

Som masterprogramstudent är du inför termin 3 inte garanterad plats på utbyte, praktik eller fristående kurs. Information om valmöjligheter under termin 3

Senast uppdaterad: 2021-03-15