Anmälan inom magister- eller masterprogram

Inför varje termin måste du som student på ett av våra master- eller magisterprogram:

I händelse av att du missar något av ovanstående steg så riskerar du att inte tillåtas läsa kursen. Detta gäller samtliga kurser vid alla master- och magisterprogram.

Anmälan

Anmälan till termin 3

Ansökningsperioden är 15 september till 15 oktober till en vårtermin samt 15 mars till 15 april för ansökningar till en hösttermin. När du söker är det viktigt att du är inloggad på ditt universitetskonto på antagning.se annars kommer inte kurserna att synas. Väl inloggad skriver du in anmälningskoden för kursen eller kurspaketet i sökfältet. Koderna finner du genom länken nedan.

1a antagningsbeskedet

När du fått första antagningsbeskedet måste du logga in och acceptera din plats på antagning.se. Gör du inte detta innan sista svarsdagen kommer du förlora din plats på kursen.

2a antagningsbeskedet

Efter det du accepterat din plats och fått ditt andra antagningsbesked måste du registrera dig. Registreringsperioden öppnar i samband med andra antagningsbeskedet och stänger ca en vecka innan terminsstart. Du finner de exakta datumen på, samt registrerar dig via Studentportalen.

Urval

Som en student på ett av våra master- eller magisterprogram är du garanterad plats på kurserna som ingår i din programstruktur så länge du uppfyller behörighetskraven, anmäler dig, tackar ja samt registrerar dig i tid. Notera att studenter på ett av våra masterprogram inte är garanterad möjligheten att genomföra utbyte, praktik eller plats på friståendekurs. Ha detta i åtanke när du planerar och anmäler dig till kurser för din tredje termin. Mer information gällande utbyte och praktik finner du på deras respektive sida eller genom att kontakta studievägledningen på avancerad nivå.