Praktik

På masterprogrammen i Företagande och ledning samt Redovisning och finansiering finns möjligheten att göra praktik under den tredje terminen. Praktiken kan göras antingen på ett företag eller i en organisation.

KORT OM PRAKTIK

För att vara behörig till en praktikplats behöver du ha klarat 30 hp inom masterprogrammet.  Praktiken ska vara relevant för dina studier på masterprogrammet. Du avgör vad som är lämpligt när du söker praktikplatser, men praktiken ska i slutändan godkännas av praktikkoordinatorn.

Praktiken ska löpa under 20 veckor, det vill säga motsvara en termins heltidsstudier. Under praktiken är du försäkrad via Kammarkollegiet, och försäkringsperioden löper från två veckor innan terminsstart till två veckor efter. Därför är detta den tidsram du behöver förhålla dig till. Om du vill göra praktik under längre tid än så måste du göra en egen överenskommelse med organisationen för perioden utöver 20 veckor.

Du kan endast göra praktik under höstterminen termin 3 på programmet, då programmet har en låst studiegång. Eftersom du inte är garanterad en praktikplats rekommenderar vi att du även söker kurser på antagning.se inför höstterminen.

INFORMATION TILL FÖRETAG

Om du är intresserad av att ha en student som gör praktik hos dig, kontakta internship@fek.uu.se för mer information. Praktiken måste vara 20 veckor och ske under höstterminen.

Ansökningsprocess

Ansökan till kursen görs i två steg, med två olika ansökningsdatum. Kursen ska inte sökas via antagning.se/universityadmissions.se.

 1. Skicka in en intresseanmälan till internship@fek.uu.se, där du uppger att du har för avsikt att göra praktik. I mejlet ska det framgå vilken organisation du har kontakt med. Korrespondens med organisationen/-erna behöver uppvisas, men ingenting behöver vara bestämt ännu. Du kan ha kontakt med flera organisationer i det här skedet.
 2. Skicka in ett signerat kontrakt och bilaga där dina arbetsuppgifter framgår till internship@fek.uu.se. Arbetsuppgifterna ska bestå av skuggning, dagliga arbetsuppgifter och en särskild arbetsuppgift. Läs mer om arbetsuppgifterna längre ner på denna sida.

Andra datum

 • Studenter som skickat in sin ansökan om praktik senast den 24 maj och som uppfyller behörighetskraven senast den 13 juni kommer att registreras på kursen innan sommarsemestern.
 • Studenter som skickat in sin ansökan om praktik senast den 24 maj men inte uppfyller behörighetskraven den 13 juni kan inte bli registrerade innan sommarsemestern. För att bli registrerade på kursen behöver dessa studenter skicka in kopia på sina betyg senast 08.00 den 30 augusti. Först när behörigheten är uppvisad kan dessa studenter registreras på kursen.  
 • Under oktober månad sker en praktikdag på institutionen. Du får då möjlighet att träffa dina kurskamrater, och vi kommer gå igenom kursrapporten som ska lämnas in i slutet på kursen.
Viktiga datum 2020
 1. 15 april - Deadline för att skicka in intresseanmälan till internship@fek.uu.se.
 2. 24 maj - deadline att skicka in kontrakt samt bilaga som beskriver huvudsakliga arbetsuppgifter. Kontrakt och bilagan skickas till till internship@fek.uu.se
  16 augusti 2021: förlängd deadline på grund av Covid-19. Absolut sista dag att lämna in ditt kontrakt om du avser att starta din praktik tidigast 30 augusti. 

Formulär

​EXAMINATION

Examination på kursen består av två inlämningsuppgifter. För betyget godkänt på kursen måste båda uppgifterna vara godkända. Den första uppgiften är kortare och fokuserar på organisationen där du gör din praktik. Den andra är en längre rapport och fokuserar på och diskuterar empiriska lärdomar du fått under din andra termin på masterprogrammet. 

Betygsskala på kursen är U-G.

INFORMATION TILL HANDLEDARE OCH STUDENTER

Handledning

En handledare vid praktikplatsen är ansvarig för att introducera, instruera, följa upp och stödja studenter under praktikperioden. Handledarens kunskaper och erfarenheter är viktiga tillgångar. Handledaren ger vägledning i hur konkreta frågor och uppgifter kan lösas.

Handledaren och studenten gör tillsammans en plan för hur praktiken ska genomföras. Det är dock önskvärt att studenten tidigt får en särskild arbetsuppgift, dels för att komma i kontakt med andra på företaget/organisation och dels för att kunna genomföra inlämningsuppgifter.

Det är vanligt att arbetet under praktiken inspirerar till ett ämne för masteruppsatsen. Ofta kan datainsamling för uppsatsen påbörjas i samarbete med företaget/organisationen redan under praktikperioden.

Praktikkoordinatorn är ansvarig för att hålla kontakten med praktikplatsen, handledaren och studenten.  

Uppgifter under praktiken

Uppgifterna kan delas in i tre kategorier. Kategorierna kan variera i omfattning, men alla tre behöver genomföras under praktikterminen.

 • Skuggning
  Studenten följer handledaren under möten och dagligt arbete för att se hur arbetet genomförs.
 • Dagligt arbete
  Under praktikperioden ska studenten vara delaktig i det dagliga arbetet på organisationen. Det här ansvaret växer vanligen gradvis ju längre praktiken pågår.
 • Speciell arbetsuppgift
  Studenten ska ha en särskild arbetsuppgift som går utanför det dagliga arbetet på organisationen. Det kan vara allt från att undersöka vilken inverkan ett nytt EU-direktiv har haft, undersöka potentiella nya marknader eller göra kundanalys av ett nytt marknadssegment. Uppgiften ska vara av värde för organisationen, men kan kategoriseras som ”bra att veta snarare än behöver veta”.

Arbetstid och ledighet

Studentens arbetstid ska motsvara andra anställdas arbetstid. Studenten tillåts fem dagars ledighet under praktikperioden. Det är upp till handledaren och studenten att bestämma när dessa dagar infaller.

Kompensation

Praktikplatsen är obetald och studenten får inte ta emot ersättning för praktiken, då det är en kurs som är CSN-berättigad. Det är upp till studenten att söka och betala för eventuellt boende. Ersättning för till exempel lunch eller resor i arbetet är tillåtet.

Försäkring

Uppsala universitet har avtal med Kammarkollegiet, vilket täcker praktik i Sverige och utomlands. Försäkringen är giltig under praktikperioden, samt två veckor innan och två veckor efter.

Utvärdering

Handledaren vid praktikplatsen ska vid praktikens slut lämna in en utvärdering till praktikkoordinatornLocal supervisor questionnaire (Word)

Intyg

Vid praktikens slut är det önskvärt att företaget/organisationen skriver ett intyg till studenten, med avseende på dennes praktik.

KURSPLAN

Kursplan (pdf) 

JOBBANNONSER

Ramboll Management Consulting 
Internship OFoundation
BTS - ansökan skickas till nordic.recruitment@bts.com
Riksrevisionen
EY Göteborg
EY Stockholm
EY Malmö
EY Skellefteå
Blue Tomato
Governo AB
Assa Abloy Group
Sveriges kvinnolobby
Faugert & Co Utvärdering
Northvolt, Corporate Finance internship
Northvolt, Project Controller internship
Max Matthiessen AB
Findity
Individuell människohjälp

RELEVANTA DATABASER

Uppsala universitet
Uppsalaekonomerna

KONTAKT

Mer information om praktik kan du få av praktikkoordinator Katarina Lagerström eller administratör Sara Bladby, internship@fek.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-29