Registreringsinformation avancerad nivå Ht21

Att tacka ja och registrera sig är obligatoriskt för att du ska behålla din plats på utbildningen du är antagen till. 

Registreringsinformation för Master´s Programme in Sustainable Management, hittar du under fliken "Kontakt och info". 

Undervisning och examination som Företagsekonomiska institutionen ansvarar för på Campus Uppsala kommer att genomföras med viss fysisk närvaro och stora digitala inslag under studieperiod 1 och 2 (30 augusti – 3 november). Vad som kommer att gälla för din kurs kommer att publiceras inför kursstarten på kursens sida i Studium. Redan nu finns kursöversikter med scheman, lärarlista och litteraturlista i Studium.

Första antagningbeskedet – tacka ja

16 July - 23 juli 2021 på antagning.se 

Du måste tacka till din plats. Det finns mer information om hur du gör det i antagningsbeskedet eller på antagning.se.

Andra antagningsbeskedet - registrering

29 juli - 23 augusti 2021 genom Ladok 

Du måste registrera dig i tid för att inte förlora din plats. Om du inte registrerar dig kommer du inte få läsa programmet.

Om du är antagen utan villkor sker registrering i Ladok.

Om du är antagen med villkor sker registrering i två steg:

  1. Skicka ett mejl till master@fek.uu.se där du meddelar att du har för avsikt att registrera dig, senast 23 augusti 2021.
  2. Skicka ett mejl till master@fek.uu.se där du visar att du uppfyller behörigheten till programmet. Det styrks med studieintyg och/eller kandidatexamen. Deadline är 30 augusti, kl. 08.00.

Behörighetskrav

Magisterprogram i entreprenörskap

  • Kandidatexamen

Masterprogram I företagande och ledning

  • Kandidatexamen
  • 90 hp i företagsekonomi

Masterprogram i redovisning och finansiering

  • Kandidatexamen
  • 90 hp i företagsekonomi
  • 15 hp i statistik

Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

  • Kandidatexamen

Öppettider terminsstart Ht21

Senast uppdaterad: 2021-06-24