Registreringsinformation avancerad nivå Ht19

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

11 - 26 juli på antagning.se

När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på www.antagning.se. Sista svarsdagen är 26 juli. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

1 - 26 augusti i Studentportalen

När du fått 2:a antagningsbeskedet, som skickas 1 augusti, måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. Registreringsperioden Ht19 är 1-26 augusti.

Registrering för antagna utan villkor

 • Registrering görs via Studentportalen. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI, AV)

 • Registrering sker genom att du skickar ett mejl till master@fek.uu.se senast den 26 augusti och meddela att du vill bli registrerad. Kom ihåg att alltid skicka med ditt personnummer, vilket program samt spår du är antagen till.
 • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till master@fek.uu.se senast den 2 september kl. 08:00. Kom ihåg att ange vilket program och kurs ditt ärende gäller.

Registrering för dig som måste betala studieavgift (SV):

 1. Registrering sker genom att du skickar ett mejl till master@fek.uu.se senast den 26 augusti och meddela att du vill bli registrerad. Kom ihåg att alltid skicka med ditt personnummer, vilket program samt spår du är antagen till.
 2. Kontakta omgående feemaster@uu.se och meddela att du vill ha faktura och betala sedan din terminsavgift snarast. Notera att du alltså inte får någon faktura automatiskt, utan att du måste begära en.
 3. Skicka mejl till master@fek.uu.se när du betalat din avgift, senast 2 september kl. 08:00.

Mer information om avgifter finns på universitetets sida om avgifter.

Du måste registrera dig på de kurser du är antagen till, annars förlorar
                         du din plats och får inte läsa kurserna.
 

Behörighetskrav

Masterprogram i Företagande och ledning

 • Utfärdad kandidatexamen (AV)
 • 90 hp företagsekonomi (VI)

Masterprogram i Redovisning och finansiering

 • Utfärdad kandidatexamen (AV)
 • 90 hp företagsekonomi (VI)
 • 15 hp statistik (VI)

Magisterprogram i Entreprenörskap

 • Utfärdad kandidatexamen (AV)

Öppettider terminsstart Ht19