Termin 3

Under den tredje terminen på programmet kan du välja mellan att göra praktik, åka på utbyte eller läsa ytterligare kurser. Behörigheten till fjärde terminen, det vill säga 45 hp inom programmet, måste vara uppfylld när vårterminen börjar och kan således påverka ditt val.

Praktiken ger dig möjlighet att praktisera de teoretiska kunskaper du fått under programmets gång. För att vara behörig till praktiken behöver du ha klarat 30 hp inom masterprogrammet. Vi har samlat all information om praktik på en sida.

Du kan också välja att göra ett utbyte vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. Du kan åka antingen genom oss på Företagsekonomiska institutionen eller genom Avdelningen för internationalisering. Notera att de har olika ansökningsdatum, så kolla respektive sida för ansökningsinformation.

Om du ansöker till kurser inom Uppsala universitet är det viktigt att komma ihåg att du inte är garanterad en plats på kursen. Eftersom kurserna kan vara väldigt populära är det därför bra att söka flera alternativ så att du kommer upp i 30 hp. Urval till kurserna sker baserat på hur många poäng du tagit inom masterprogrammet. Om du är osäker på vilka kurser du kan välja för att uppfylla villkoren för masterexamen, vänligen kontakta studievägledningen för mer hjälp.

Om du har läst kurser sedan tidigare kan du eventuellt inkludera dessa, istället för att göra något av alternativen ovan. Kontakta dock studievägledningen för att få information om hur dessa kan inkluderas och ändå uppfylla kraven för masterexamen.