Covid-19: Undervisning och examination på Företagsekonomiska institutionen

Innehåll:

Information om vad som gäller för undervisning och examination på Företagsekonomiska institutionen med anledning av covid-19.

Vårterminen 2021: Undervisning och examination sker digitalt period 3 och 4

Uppdaterad 2021-01-29

All undervisning och examination som Företagsekonomiska institutionen ansvarar för ska genomföras digitalt under period 3 och 4 vårterminen 2021 (29 mars – 6 juni). Undantagsvis kan enstaka moment behöva ske på campus med fysisk närvaro. 

Om du tillhör en riskgrupp, eller sammanbor med person som tillhör riskgrupp, kontakta info@fek.uu.se angående vilka alternativ som finns.

Mer information om vad som gäller för din kurs kommer att publiceras inför kursstarten på kursens sida i Studentportalen/Studium.

Vårterminen 2021: Undervisning och examination sker digitalt period 1 och 2

Uppdaterad 2020-12-07

All undervisning och examination som Företagsekonomiska institutionen ansvarar för ska genomföras digitalt under period 1 och 2 vårterminen 2021 (18 januari – 28 mars). Undantagsvis kan enstaka moment behöva ske på campus med fysisk närvaro. 

Beslut om period 3-4 vårterminen 2021 kommer senast i slutet av januari 2021.

Om du tillhör en riskgrupp, eller sammanbor med person som tillhör riskgrupp, kontakta info@fek.uu.se angående vilka alternativ som finns.

Mer information om vad som gäller för din kurs kommer att publiceras inför kursstarten på kursens sida i Studentportalen/Studium.

Höstterminen 2020: Undervisning och examination sker digitalt period 3 och 4

Uppdaterad 2020-09-21

Med anledning av covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning och examination som institutionen ansvarar för genomföras digitalt (online) under höstterminens period 3 och 4 (till och med 17 januari 2021). Undantagsvis kan enstaka moment behöva ske på campus med fysisk närvaro. 

Om du tillhör en riskgrupp, eller sammanbor med person som tillhör riskgrupp, kontakta info@fek.uu.se angående vilka alternativ som finns.

Mer information om vad som gäller för din kurs kommer att publiceras inför kursstarten på kursens sida i Studentportalen/Studium.

Kursinformation för dig som ska studera

Den digitala undervisningen kommer att ske via till exempel livesända föreläsningar och seminarier samt inspelat material. En stor del av undervisningen kräver aktivt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta via fungerande mikrofoner och kameror. Studenter som inte deltar aktivt riskerar att få ej godkänt resultat på enskilda examinationsmoment. För att kunna delta i undervisningen digitalt är det ett krav att alla studenter själva säkerställer tillgång till dator och stabil internetuppkoppling.

Företagsekonomiska institutionen använder lärplattformarna Studentportalen och Studium samt e-mötesverktyget Zoom, vilka du får tillgång till via ditt studentkonto. Studentkontot aktiveras i Studentportalen innan du registrerar dig.

Information om vad som gäller för din kurs kommer att läggas ut på kursens sida i Studentportalen senast veckan före terminsstart.

Är du ny student? Behöver du stöd och service? Vilka IT-tjänster finns? Vad är bra att tänka på när du pluggar hemma? För dig som är student vid Uppsala universitet.

Rekommendationer om coronaviruset/covid-19

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas av alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma

Uppsala universitets rekommendationer om coronaviruset/covid-19. Vanliga frågor och svar – vad gäller för dig som är student vid Uppsala universitet? Bibliotek, ekonomi/studiemedel, examination/tentamen, universitetets campus och lokaler etc. 

Tips om hur man som student kan hantera eventuell oro med anledning av coronaviruset finns på Studenthälsans hemsida.

Kontaktuppgifter på företagsekonomiska institutionen

  • Har du frågor om dina studier? Titta först om svaret på din fråga finns på kursens sida i Studentportalen/Studium. 
  • Huvudlärare – aktuell information om din kurs och samt kontaktuppgifter till huvudläraren hittar du på kursens sida i Studentportalen/Studium.
  • Kursadministrationen: info@fek.uu.se
  • Studievägledning kandidatnivå: studievagledning@fek.uu.se
  • Studievägledning masternivå: master@fek.uu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-09