Undervisning och examination på Företagsekonomiska institutionen sker digitalt period 1 och 2 höstterminen 2020

Med anledning av covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer undervisning och examination som institutionen ansvarar för att genomföras digitalt (online) under höstterminens första och andra period (31 augusti till och med 3 november 2020).

Vi hälsar alla studenter välkomna till studier i företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap i samband med terminsstart 31 augusti.

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas även inom universitetet. Sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas och alla ska eftersträva fysisk distansering och utglesning. För närvarande planeras för att undervisning och examination ska ges campusbaserat från och med 4 november. Detta förutsätter att då gällande rekommendation från Folkhälsomyndigheten tillåter det.

Kursinformation för dig som ska studera i höst

Undervisningen kommer att genomföras digitalt under de två första perioderna via till exempel livesända föreläsningar och seminarier samt inspelat material. En stor del av undervisningen kräver aktivt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta via fungerande mikrofoner och kameror. Studenter som inte deltar aktivt riskerar att få ej godkänt resultat på enskilda examinationsmoment. För att kunna delta i undervisningen digitalt är det ett krav att alla studenter själva säkerställer tillgång till dator och stabil internetuppkoppling.

Företagsekonomiska institutionen använder lärplattformarna Studentportalen och Studium samt e-mötesverktyget Zoom, vilka du får tillgång till via ditt studentkonto. Studentkontot aktiveras i Studentportalen innan du registrerar dig.

Information om vad som gäller för din kurs

Information om vad som gäller för din kurs kommer att läggas ut på kursens sida i Studentportalen senast veckan före terminsstart, det vill säga vecka 35.

Ny student?

Är du ny student? Behöver du stöd och service? Vilka IT-tjänster finns? Vad är bra att tänka på när du pluggar hemma? För dig som är student vid Uppsala universitet.

Studera under covid-19

Vanliga frågor och svar – vad gäller för dig som är student vid Uppsala universitet? Bibliotek, ekonomi/studiemedel, examination/tentamen, universitetets campus och lokaler etc. Uppsala universitets rekommendationer om coronaviruset/Covid-19.

Tips om hur man som student kan hantera eventuell oro med anledning av coronaviruset finns på Studenthälsans hemsida.

Kontaktuppgifter på företagsekonomiska institutionen

Har du frågor om dina studier?
Titta först om svaret på din fråga finns på kursens sida i Studentportalen.

Huvudlärare – aktuell information om din kurs och samt kontaktuppgifter till huvudläraren hittar du på kursens sida i Studentportalen.

Kursadministrationen: info@fek.uu.se

Studievägledning kandidatnivå: studievagledning@fek.uu.se

Studievägledning masternivå: master@fek.uu.se