Registreringsinformation grundnivå Ht21 Campus Uppsala

Att tacka ja och registrera sig är obligatoriskt för att du ska behålla din plats på utbildningen du är antagen till. 

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

Svarsperiod 16 juli - 23 juli på antagning.se

När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på antagning.se. Sista svarsdagen är 23 juli. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats.

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

Registreringsperiod 30 juli - 23 augusti i Ladok

När du fått 2:a antagningsbeskedet, som skickas 29 juli, måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. 

Registrering för antagna utan villkor

  • Registrering görs via Ladok senast den 23 augusti. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna med villkor (VI)

  1. Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast den 23 augusti. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör.
  2. Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 30 augusti kl. 08:00. Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Tilläggsinformation om registrering till nyantagna till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp

Är du nyantagen till Ekonomie kandidatprogrammet men redan läst Företagsekonomi A, 30 hp så kan vi erbjuda plats på Nationalekonomi A, 30 hp. Registrering sker i tre steg:

  1. Kontakta studievagledning@fek.uu.se senast 23 augusti. Ange för- och efternamn samt personnummer.
  2. Vi antar dig till Nationalekonomi A, 30 hp och skickar en bekräftelse på detta till dig via mejl.
  3. Du ska sedan själv registrera dig på kurserna, via Ladok senast 23 augusti. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering Campus Gotland

Du hittar registreringsinformation för programmen på campus Gotland under fliken "Kontak och mer info" på sidorna:

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du kan läsa mer om vad som gäller för anstånd, samt hur du ansöker om det, hos Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Öppettider

Reservantagning

Studentinformation

Studenter med funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd i dina studier.

Elitidrottande studenter
Om du är student och utövar elitidrott har du en särskild studievägledare som du kan diskutera ditt studieupplägg med. Du kan läsa mer om detta på vår sida om elitidrott.

Studieavgifter
Du som är ålagd att betala studieavgift, notera att avgiften måste betalas innan registrering på kurs kan ske. Här hittar du mer info om studieavgifter.

Kontaktuppgifter
Har du några frågor om antagning och registrering är du välkommen att kontakta studievagledning@fek.uu.se. Kom ihåg att alltid uppge ditt personnummer.

Senast uppdaterad: 2021-06-24