Registreringsinformation grundnivå Ht20

Med anledning av coronaviruset kommer undervisning och examination vid Företagsekonomiska institutionen ske digitalt under period 1–2 (från 31 augusti till 3 november) under höstterminen 2020. Information om vad som gäller för din kurs kommer att läggas ut på kursens sida i Studentportalen.

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

9 - 24 juli på antagning.se

När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på antagning.se. Sista svarsdagen är 24 juli. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats.

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

31 juli - 24 augusti i Studentportalen

När du fått 2:a antagningsbeskedet, som skickas 31 juli, måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. 

Registrering för antagna utan villkor

  • Registrering görs via Studentportalen och registreringsperioden Ht20 är 31 juli - 24 augusti. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna med villkor (VI)

  1. Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast den 24 augusti. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör.
  2. Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 31 augusti kl. 08:00. Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Tilläggsinformation om registrering till nyantagna till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp

Är du nyantagen til Ekonomie kandidatprogrammet men redan läst Företagsekonomi A, 30 hp ska du kontakta studievagledning@fek.uu.se senast 24 augusti. Kom ihåg att ange för- och efternamn samt personnummer. Registreringen kommer sedan gå till som nedan för dig:

  1. Vi antar dig till kursen Nationalekonomi A, 30 hp.
  2. Så fort du fått mejl från oss att vi antagit dig på Nationalekonomi A, 30 hp så ska du själv registrera dig på kurserna, vilket du gör i Studentportalen eller i Ladok. Deadline för detta är också den 24 augusti.

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du kan läsa mer om vad som gäller för anstånd, samt hur du ansöker om det, hos Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Är du reserv till någon av våra kurser eller program ska du läsa information till reserver.

Öppettider terminsstart Ht20

Välkomstbrev Ht20

Företagsekonomi

Handelsrätt

Studentinformation

Studenter med funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd i dina studier.

Elitidrottande studenter
Om du är student och utövar elitidrott har du en särskild studievägledare som du kan diskutera ditt studieupplägg med. Du kan läsa mer om detta på vår sida om elitidrott.

Studieavgifter
Du som är ålagd att betala studieavgift, notera att avgiften måste betalas innan registrering på kurs kan ske. Här hittar du mer info om studieavgifter.

Kontaktuppgifter
Har du några frågor om antagning och registrering är du välkommen att kontakta studievagledning@fek.uu.se. Kom ihåg att alltid uppge ditt personnummer.