Registreringsinformation grundnivå Ht19

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

11 - 26 juli på antagning.se

När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på www.antagning.se. Sista svarsdagen är 26 juli. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats.

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

1 - 26 augusti i Studentportalen

När du fått 2:a antagningsbeskedet, som skickas 1 augusti, måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. Registreringsperioden Ht19 är 1-26 augusti. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna utan villkor

  • Registrering görs via Studentportalen och registreringsperioden Ht19 är 1-26 augusti. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna med villkor (VI)

  1. Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast den 26 augusti. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör.
  2. Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 2 september kl. 08:00. Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Tilläggsinformation om registrering till nyantagna till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp

Har du redan läst Företagsekonomi A, 30 hp ska du kontakta studievagledning@fek.uu.se senast 26 augusti för att få en plats på kursen Nationalekonomi A, 30 hp. Kom ihåg att ange för- och efternamn samt personnummer.

Är du reserv till någon av våra kurser eller program ska du läsa information till reserver.

Öppettider vid terminsstart Ht19

Studentinformation

Studenter med funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd i dina studier.

Elitidrottande studenter
Om du är student och utövar elitidrott har du en särskild studievägledare som du kan diskutera ditt studieupplägg med. Du kan läsa mer om detta på vår sida om elitidrott.

Studieavgifter
Du som är ålagd att betala studieavgift, notera att avgiften måste betalas innan registrering på kurs kan ske. Här hittar du mer info om studieavgifter.

Kontaktuppgifter
Har du några frågor om antagning och registrering är du välkommen att kontakta studievagledning@fek.uu.se. Kom ihåg att alltid uppge ditt personnummer.