Reservantagning

Information om det blir reservantagning pågår eller ej publiceras på denna sida den 15 januari kl. 12.00 för antagning till Vt20.

Nedan kommer att anges om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Hur antagning av reserver går till vid Företagsekonomiska institutionen finns samlat på vår sida om reservantagning.

Sen anmälan

Möjligheten till sen anmälan på de kurser och program där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats, öppnar den 13 december på antagning.se. Du kan redan nu se om en kurs kommer öppna för sen anmälan eller ej. Tänk på att bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats.

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

  1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
  2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende. Det är sedan vi på institutionen som kan se om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. På denna sida ser du också om reservantagning fortfarande pågår eller ej på våra kurser och program. Om vi kan erbjuda platser till de som gjort sen anmälan så sker urvalet baserat på när anmälan gjordes. Det är därför viktigt att du gör din sena anmälan så fort som möjligt.