Reservantagning

Innehåll:

Nedan finns angivet om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Registrering för dig utan villkor

Svara på det mejl med erbjudande om plats som du fått från studievägledningen. I mejlet framgår sista svarsdag. Kom ihåg att skicka med namn och personnummer.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI)

Registrering för de med VI-antagning sker i två steg:

 1. Svara på det mejl med erbjudande om plats som du fått från studievägledningen. I mejlet framgå sista svarsdag. kom ihåg att skicka med namn och personnummer när du svarar.
 2. Därefter måste du uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 20 januari kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket.

​Sen anmälan

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

 1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
 2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende. Det är sedan vi på institutionen som kan se om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. På denna sida ser du också om reservantagning fortfarande pågår eller ej på våra kurser och program. Om vi kan erbjuda platser till de som gjort sen anmälan så sker urvalet baserat på när anmälan gjordes. Det är därför viktigt att du gör din sena anmälan så fort som möjligt. Tänk dock på att bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats.

Reservantagning Företagsekonomi

Ekonomie kandidatprogram
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Företagsekonomi A, 30 hp
​Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Entreprenörskap, 7,5 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Företagsekonomi B, 30 hp
​Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Företagsekonomi C, 30hp:

 • Accounting and Finance
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • International Business and Marketing
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Management and Control
  Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Distans-/nätkurs Företagsekonomi:

Ekonomi, redovisning och analys - distans A, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Marknad och organisation - distans A, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Reservantagning Handelsrätt

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp (campus period 1-2)
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Kurspaket Handelsrättslig översiktskurs och Marknad och avtal, 30 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Arbetsrätt II, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Marknad och avtal, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Beskattningsrätt, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Förvaltningsrättslig fördjupningskurs, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Kurspaket Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt, 30 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Handelsrätt C, 30 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Distans-/nätkurs Handelsrätt:

Handelsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.

Förvaltningsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Reservantagning avslutad. Inga fler antas.