Stöd och service

Här har vi samlat information till dig som studerar vid Företagsekonomiska institutionen. Den vänder sig både till dig som läser fristående kurs och till dig som läser på ett program. Studerar du vid Campus Gotland ska du vända dig till studentservice på Gotland

Anmälan och antagning
Avbrott på kurs/program
Diskriminering och trakasserier
Examen och diplomering
Examensarbeten
FAQ
Fusk och plagiat
Karriär
Kursplaner
Registrering och omregistrering
Reservantagning
Studier och elitidrott

Studier och funktionsnedsättning
Studieuppehåll och studieavbrott
Tentamen
Terminstider
Tillgodoräknande del av kurs
Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Studentexpeditionen

Till studentexpeditionen vänder du dig för att få allmän kursinformation, beställa studieintyg och få information om omregistrering.

Fek:ens studentexpedition

Studievägledning

Till studievägledningen vänder du dig med frågor om studier i företagsekonomi och handelsrätt, frågor om antagning och behörighet, samt råd vid kursval.

Fek:ens studievägledningen

Studier och funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du ha rätt att få stöd under din studietid på universitetet. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig. Företagsekonomiska institutionen har en samordnare som du kan vända dig till gällande studier och funktionsnedsättning

Regler och rättigheter

På Uppsala universitets gemensamma webb finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning samt vart du kan vända dig. Här hittar du även information om fusk och plagiat.