Registrering och omregistrering

Registrering sker från det att andra antagningsbeskedet kommit och stänger ungefär en vecka innan terminsstart. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats.

REGISTRERING

Registrering för dig som är antagen

Vi tillämpar webbregistrering via Studentportalen eller Ladok för alla våra kurser och program. Registreringen är en bekräftelse på att du vill ta din plats i anspråk. Datum för registrering hittar du i Studentportalen samt i det e-postmeddelande du får från institutionen efter att det andra antagningsbeskedet kommit. Se till att bevaka din skräppost då våra mejl ibland hamnar där.

Registrering för villkorsantagna

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg:

  1. Du anmäler intresse för registrering via e-post till studievägledningen senast sista registreringsdag. Du mejlar studievagledning@fek.uu.se för kandidatkurser, och master@fek.uu.se för kurser/program på avancerad nivå.
  2. Du uppvisar att du är behörig genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

Registrering för reserver

Eventuella erbjudanden om reservplats skickas via e-post till den e-postadress du angivit på antagning.se. Du har därefter två dagar på dig att ta din plats i anspråk. Observera att vi alltid gör överintag på våra kurser och program vilket betyder att om en student hoppar av en kurs/program under terminens gång ersätts inte platsen.

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg:

  1. Du anmäler intresse för registrering via e-post till studievägledningen senast sista svarsdag, vilket framgår av det e-postmeddelande där du erbjudits plats på kursen. Du mejlar studievagledning@fek.uu.se för kandidatkurser, och master@fek.uu.se för kurser/program på avancerad nivå.
  2. Du uppvisar att du är behörig genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

På vår sida om reservantagning anslås om reservantagning pågår eller ej.

​OMREGISTRERING

Möjligheterna till omregistrering skiljer sig från kurs till kurs. Kontakta kursadministrationen på info@fek.uu.se för information om möjligheterna till omregistrering samt hur du kan avsluta en tidigare påbörjad kurs. Önskemål om omregistrering tas emot under perioden:

  • Inför en hösttermin: 1 augusti fram till sista registreringsdag
  • Inför en vårtermin: 1 december fram till sista registreringsdag

Du prioriteras för omregistrering om du har intyg på militärtjänstgöring, sjukdom eller föräldraledighet. Bifoga detta i din kontakt med kursadministrationen.