Reservantagning

Information om reservantagning pågår eller ej publiceras på denna sida den 26 augusti kl. 12.00 för antagning till Ht20. Detta gäller kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena företagsekonomi och handelsrätt 

Om vi kan erbjuda plats till reserver sker detta via e-post till den e-postadress du angivit på antagning.se. Reservantagningen påbörjas två dagar efter registreringsdeadline. Om du erbjuds en plats har du två dagar på dig att ta din plats i anspråk. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner och deadline kring hur du registrerar dig, både om du är behörig och om du är behörig med villkor.

Observera att vi alltid gör överintag på våra kurser och program vilket betyder att om en student hoppar av en kurs/program under terminens gång ersätts inte platsen.

Sen anmälan

Sen anmälan öppnar den 15 juli på antagning.se på de kurser och program där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats. Bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats.

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

  1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
  2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende och kan ge besked om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. Urvalet bland de som gjort en sen anmälan baseras på när anmälan gjordes. Det är därför viktigt att du gör din sena anmälan så fort som möjligt.