Reservantagning på kandidatnivå vid Företagsekonomiska institutionen

Om det finns färre registrerade studenter på en kurs än antal platser, kan vi anta reserver. Vid Företagsekonomiska institutionen gör vi alltid överintag på våra kurser, varför vi inte ersätter platser på kurser då en student hoppar av. Nedan hittar du information om hur en eventuell reservantagning går till. Där finns också särskild information om hur en sen anmälan fungerar.

Två dagar efter registreringsdeadline anslår vi om vi kan erbjuda platser till reserver eller ej. Reserver kallas via e-post, till den e-postadress som du angivit på antagning.se.
E-post skickas ut ca två dagar efter registreringsdeadline till de eventuella reserver som kan erbjudas plats. Om du blir erbjuden en plats har du två dagar på dig att ta platsen i anspråk genom att mejla detta till studievägledningen.

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registreringen i två steg:

  • Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast sista registreringsdag, vilket framgår av det mail du fått där du erbjudits plats på kursen. Överlag är svarskravet på en erbjuden plats som reserv, två dagar efter att mailet skickats.
  • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminstartsdagen för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.


Om reserver kan kallas sker detta baserat på en sammanvägning av olika faktorer. Dels på hur stor procentandel av antalet platser varje urvalsgrupp tilldelats, dels i vilka urvalsgrupper de som tackat nej till sin plats efter första antagningsbesked, eller som inte registrerat sig, tillhör. Som reserv kan du vara placerad i olika urvalsgrupper.

Sen anmälan

Möjligheten till sen anmälan på de kurser och program där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats, öppnar i juli/december på antagning.se. Bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats.

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

  1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
  2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende. Det är sedan vi på institutionen som kan se om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. På denna sida ser du också om reservantagning fortfarande pågår eller ej på våra kurser och program. Om vi kan erbjuda platser till de som gjort sen anmälan så sker urvalet baserat på när anmälan gjordes. Det är därför viktigt att du gör din sena anmälan så fort som möjligt.