Reservantagning

Innehåll:

Nedan finns angivet om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Registrering för dig utan villkor

 • Svara på det mejl med erbjudande om plats som du fått från studievägledningen. I mejlet framgår sista svarsdag. Kom ihåg att skicka med namn och personnummer.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) 

Registrering för de med VI-antagning sker i två steg:
 1. Svara på det mejl med erbjudande om plats som du fått från studievägledningen. I mejlet framgå sista svarsdag. Kom ihåg att skicka med namn och personnummer när du svarar.
 2. Därefter måste du uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 18 januari kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket.

Sen anmälan

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i två steg.

 1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". Ditt reservnummer baseras på det datum som du gör din sena anmälan, vilken klockslag spelar inte någon roll. Om flera personer anmäler sig samma datum blir det lottning av placeringen mellan de sökande. När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer. Tänk på att bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats. 
 2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende och kan besluta om du kan erbjudas plats eller ej. När reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. 

Information om reservantagning företagsekonomi

Ekonomie kandidatprogram
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Företagsekonomi A, 30 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Entreprenörskap, 7,5 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Företagsekonomi B, 30 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Företagsekonomi C, 30hp:

 • Accounting and Finance
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • International Business and Marketing
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Management and Control
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Distans-/nätkurs företagsekonomi:

Ekonomi, redovisning och analys - distans A, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Marknad och organisation - distans A, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Information om reservantagning handelsrätt

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Reserver kallade, reservantagning avslutad.

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp (campus period 1-2)
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Kurspaket Handelsrättslig översiktskurs och Företagande, avtal och ansvar, 30 hp Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Arbetsrätt II, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp
Reserver kallade, reservantagning avslutad.

Beskattningsrätt, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Förvaltningsrättslig fördjupningskurs, 15 hp
Reserver kallade. Reservantagning avslutad.

Företagande, avtal och ansvar, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Kurspaket Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt, 30 hp
Reserver kallade. Reservantagning avslutad.

Handelsrätt C, 30 hp
Reserver kallade. Reservantagning avslutad.

Distans-/nätkurs handelsrätt:

Handelsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Förvaltningsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Senast uppdaterad: 2021-01-27