Tillgodoräknande del av kurs

Tillgodoräknande del av kurs kan vara aktuellt för studenter som läst och blivit godkända på moment som motsvarar delar som ingår i en annan kurs. Vanligtvis rör det sig om en oavslutad del i en kurs eller när en kurs läggs ner och inte längre går att avsluta. För att ett tillgodoräknande del av kurs ska kunna göras måste innehållet i de båda kurserna motsvara varandra.

Notera att du inte kan dubbelräkna poäng i en examen och att din möjlighet att få CSN-medel kan påverkas.

Har du frågor om tillgodoräknande, kontakta studievägledningen.


För dig som är registrerad på en kurs och vill ansöka om tillgodoräknande del av kurs kan processen se ut som följer. För att en bedömning ska kunna göras behöver det framgå vem du är, vad du har läst och tenterat samt till vilken kurs du önskar tillgodoräkna dig momentet. Detta styrks lättast genom att du mejlar in följande dokument till studievägledningen studievagledning@fek.uu.se:

Ytterligare underlag kan också komma att begäras in i vissa fall. Det kan exempelvis handla om tentamensfrågor, instruktioner för inlämningsuppgifter och eventuella bedömningar av dessa. Dessa kompletterande underlag måste skickas in inom tre veckor från att de begärts in.

När du är registrerad på en kurs och får ett tillgodoräknande del av kurs så redovisas det i Ladok hur stor del av kursen som är tillgodoräknad samt från vilken kurs och lärosäte poängen kommer. 

Det är studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen som handlägger ärendet.​ Beslut om tillgodoräknande del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen. 

Senast uppdaterad: 2021-02-23