Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Innehåll:

När en kurs, med uppdelad examination innehållandes en tentamen, läggs ned ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination. Detta erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre separata terminer. Nedan listas de kurser där uppsamlingsexamination erbjuds samt hur och när du senast ska anmäla dig. Avslutningsvis listas nedlagda kurser som ej längre går att avsluta.

Företagsekonomi kandidatnivå

8FE400 Marknad och organisation (uppdragsutbildning), 15 hp
(gavs sista gången Vt15)

 • Tillfälle 2/3 Uppsamlingstenta i sal den 22 augusti, tid ej klar. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast den 10 augusti, 2020.
 • Tillfälle 3/3 Under 2020/2021 - datum ej satt

2FE225/8FE225 International Marketing

 • Tillfälle 2/3: Hemtenta 1 april mellan 08:00 och 17:00. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast den 20 mars, 2020.
 • Tillfälle 3/3: Höstterminen 2020

2FE221/8FE221 Marketing, Consumers and Companies B

 • Tillfälle 2/3: Hemtenta 1 april  mellan 08:00 och 17:00. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast den 20 mars, 2020.
 • Tillfälle 3/3: Höstterminen 2020

Företagsekonomi avancerad nivå

2FE890 Foundations of Entrepreneurship, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Hemtenta 23 maj, 2020 kl. 10:00 – 15:00. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast den 11 maj, 2020.

2FE893 Managing the Growing Firm I, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Hemtenta 12 januari, 2020 kl. 15:00 – 13 januari, 2020 kl. 18:00. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast 31 december, 2019.

2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Hemtenta, öppen tordag 16 januari 2020 kl. 12.00 - fredag 17 januari 2020, kl 15.00. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast 3 januari 2020
 • Tillfälle 3/3: Hemtenta 23 maj kl. 08:00 – 24maj kl. 20:00. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast 11 maj, 2020.

2FE898 Organisation Theory, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

2FE899 Reading Course in Organisation Theory, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

2FE892 Successful Communication, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs för sista gången Ht16
2HR121 Arbetsrätt II (Ht16 ohch tidigare)
2FE024/8FE124 Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp

Gavs för sista gången Vt16
2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt (Vt16 och tidigare)
2FE154 Redovisning och kalkylering 15 hp
2FE153 Redovisning och kalkylering A 15 hp
2FE848 Advanced Analysis in Organisation Studies
2FE806/8FE806 Business Strategy
2FE826/8FE826 Cross Cultural Management
2FE834/8FE834 Funding, Accounting and Control in Banks
2FE825/8FE825 Industrial Marketing
2FE808/8FE808 Internationalisation Strategy
2FE852 Investigating International Business
2FE804/8FE804 Management, Analysis and Action
2FE846/8FE846 Management Controlling
2FE809/8FE809 Managing Contemporary Organisations
2FE816 Managing the MNC: Structure, Control and Influence
2FE849/8FE849 Marketing Research
2FE857 Organisations in a Global Society
2FE805/8FE805 The International firm in a Global Economy
2FE847/8FE847 The Role and Techniques of a Controller

Gavs för sista gången Ht14
2FE863 Auditing regulation 7,5 hp
2FE838 Internal Auditing 7,5 hp
2FE836 Public Sector Accounting and Auditing 7,5 hp
2FE862 Responsibility Analysis 7,5 hp

Gavs för sista gången Ht14
2HR129 Börs- och värdepappersrätt 15 hp

Gavs för sista gången Vt14
2FE254 Ekonomisk styrning 15 hp
2FE425 Accounting Issues, 15 hp
2FE426 Marketing, Organisation and International Business 15 hp

Äldre/utgångna kurser som lagts ner