Tentamensdatum

Med anledning av covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning och examination som institutionen ansvarar för genomföras digitalt (online) under vårterminen 2021. Undantagsvis kan enstaka moment behöva ske på campus med fysisk närvaro. Information om sådana moment finns på kursens webbplats i Studium.

Anmälan till tentamen sker som vanligt senast 12 dagar innan tentamenstillfället via Ladok. Alla som är anmälda till en tenta kommer att kontaktas via sin studentmejl vid eventuella förändringar.

Information om i vilken form din tenta ges finns på kurssidan i Studium. Vid frågor kontakta info@fek.uu.se

Uppsamlingsexamination för nedlagda kurser samt kurser med förändrad examinationsform, finns på en egen sida. 

Datum Tid Kurskod Kursnamn Anmälan öppnar
Oktober
2021-10-08 08-10 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs, del I 2021-08-30
2021-10-08 08-10 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, del I 2021-08-30
2021-10-15 09-12 2FE158 Introduktion till marknadsföring och organisering 2021-08-30
2021-10-22 08-12 2FE412 Management and Control 2021-08-30
November
2021-11-02 08-11 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs, del II 2021-08-30
2021-11-02 12-14 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs, del I, omtenta 2021-10-01
2021-11-02 12-14 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, del I, omtenta 2021-10-01
2021-11-02 15-18 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, del II, 2021-08-30
2021-11-02 14-15 2FE256 Företagande och Organisering i förändring 2021-08-30
2021-11-03 14-18 2HR124 Bolags- och obeståndsrätt 2021-08-30
2021-11-03 08-12 2FE414 Externredovisning 2021-08-30
2021-11-03 14-18 2FE872 Redovisningsteori/Accounting Theory 2021-10-01
2021-11-27 08-12 2FE412 Management and Control, omtenta 2021-08-30
December
2021-12-01 08-12 2HR132 Marknadsrätt och marknadsstrategier 2021-09-06
2021-12-02 14-18 2FE155 Redovisning 2021-11-04
2021-12-04 08-12 2HR124 Bolags- och obeståndsrätt, omtenta 2021-11-01
2021-12-04 14-17 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs, del II, omtenta 2021-10-30
2021-12-04 14-17 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, del II, omtenta 2021-10-30
2021-12-04 08-12 2FE872 Redovisningsteori/Accounting Theory, omtenta 2021-10-01
2021-12-08 14-16 2HR112 Förvaltningsrättslig översiktskurs, tentamen del I 2021-11-04
2021-12-10 14-16 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs, del I 2021-11-04
2021-12-11 14-18 2FE256 Företagande och Organisering i förändring 2021-11-03
2021-12-11 09-12 2FE158 Introduktion till marknadsföring och organisering, omtenta 2021-08-30
2021-12-11 08-12 2FE414 Externredovisning, omtenta 2021-08-30
2021-12-17 08-12 2FE233 Organisational Behaviour 2021-11-04
2021-12-20 14-18 2FE873 Financial Statement Analysis 2021-11-04
Januari 
2022-01-10 09-13 2FE032 Ekonomi, redovisning och analys 2021-09-30
2022-01-12 14-16 2FE861 Scientific Methods in Business Management 2021-11-04
2022-01-14 08-13 2HR123 Beskattningsrätt 2021-11-04
2022-01-14 14-17 2HR112 Förvaltningsrättslig översiktskurs, tentamen del II 2021-11-04
2022-01-15 08-12 2FE156 Kalkylering 2021-12-08
2022-01-15 14-17 2FE255 Ekonomistyrning 2021-12-08
2022-01-15 08-12 2FE233 Organisational Behaviour, omtenta 2021-12-20
2022-01-15 14-16 2HR112 Förvaltningsrättslig översiktskurs, omtenta del I 2021-12-09
Senast uppdaterad: 2021-09-13