Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Innehåll:

När en kurs, med uppdelad examination innehållandes en tentamen, läggs ned ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination. Detta erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre separata terminer. Nedan listas kurser där uppsamlingsexamination erbjuds, tidpunkt för dessa samt hur och när du senast ska anmäla dig. Avslutningsvis listas nedlagda kurser som ej längre går att avsluta.

Företagsekonomi kandidatnivå

2FE214 Ekonomistyrsystem, 7,5 hp (gavs sista gången Vt17)

 • Tillfälle 2/3 - Lördag 22 oktober. Anmälan skickas till info@fek.uu.se senast 14 oktober 2022.
 • Tillfälle 3/3 - Lördag 22 april. Anmälan skickas till info@fek.uu.se senast 14 april 2023.

Examinationen genomförs som hemtentamen under 24 timmar med start kl. 09.00 vid angivet tentamensdatum och deadline för inlämning av lösningar kl. 09.00 ett dygn senare. Information om tentamen, samt de uppgifter som ska utföras i samband med examination, mejlas till deltagarna i anslutning till att respektive examinationstillfälle genomförs.

2FE213 Företagsfinansiering, 7,5  hp (gavs sista gången Vt17)

 • Tillfälle 2/3 - Ht22
 • Tillfälle 3/3 - Vt23

2FE157 Introduktion till företagande och organisering, 15 hp

För dig som saknar godkänt betyg på Modul 1 (inlämningar och seminarier), 6 hp: 
Kontakta info@fek.uu.se för information om hur kursen kan slutföras under Ht22.

För dig som saknar godkänt betyg på Modul 2 (tentamen), 9 hp:

 • Tillfälle 3/3: Ht22

2FE223 Organisational Behaviour, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht22
 • Tillfälle 3/3: Vt23

2FE227 Business Strategy, 7,5 hp 

 • Tillfälle 2/3: Hemtenta från måndag 5 september kl. 10:00 till måndag 12 september kl. 10:00. Anmälan görs till info@fek.uu.se senast måndag 22 augusti 2022 till info@fek.uu.se
 • Tillfälle 3/3: Hemtenta från måndag 23 januari kl. 10:00 till måndag 30 januari kl. 10:00. Anmälan görs till info@fek.uu.se senast måndag 9 januari 2023 till info@fek.uu.se

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs sista gången Ht20

 • 2FE251 Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Gavs sista gången Vt20

 • 2FE411 Accounting and Finance, 15 hp
 • 2FE150 Marknadsföring och organisation I, 15 hp
 • 2HR120 Marknad och avtal, 15 hp 

Gavs sista gången Ht19

 • 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp (förändrade examinationsmoment från Vt20)
 • 2HR121 Arbetsrätt II, 15 hp (förändrade examinationsmoment från Vt20)
 • 2FE884 Upptäckten och utvecklingen av affärsidéer
 • 2FE888 Affärsplan - katalysator, 7,5 hp
 • 2FE886 Strategiskt entreprenörskap, 7,5 hp
 • 2FE025 Företagsekonomi A/B, 5 hp

Gavs sista gången Ht18

 • 2FE890 Foundations of Entrepreneurship, 7,5 hp
 • 2FE898 Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE899 Reading Course in Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE892 Successful Communication, 7,5 hp

Gavs sista gången Vt18

 • 2FE225/8FE225 International Marketing, 15 hp
 • 2FE221/8FE221 Marketing, Consumers and Companies B, 7,5 hp
 • 2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 credits

Gavs sista gången Ht17

 • 2FE893 Managing the Growing Firm I, 7,5 hp

Senast uppdaterad: 2022-06-07