Ansökningsprocess för kandidatstudenter

Det finns två ansökningsomgångar för studenter på kandidatnivå; januari-februari för utresa på en hösttermin, och augusti-september för utresa på en vårtermin. Utbyte söks för en termin. Antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna. En restuttagning kan komma att utlysas om det finns platser kvar efter ordinarie ansökningsomgång.

Innan du ansöker bör du noga gå igenom informationen om partneruniversitet för att försäkra dig om att de universitet som du söker till har de kurser som du är intresserad av att läsa. 

Med anledning av Covid-19

Notera att det rådande globala hälsoläget och de snabbt föränderliga förhållandena gör att det kan förekomma inställda utbyten och med relativt kort varsel.
 

Så här ansöker du

Ansökan sker i två steg.
(Vänligen notera att ofullständiga ansökningar handläggs ej).

Steg 1

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret online. Länken till ansökan är endast öppen under ansökningsperioden. 

Länk till Online-ansökningsformulär Ht21.

Steg 2

Fyll i och lämna in en fysisk kopia av de efterfrågade ansökningshandlingarna. Ansökan ska med anledning av Covid-19 inte lämnas in på Ekonomikum utan skannas in och skickas till outgoing@fek.uu.se. Inkludera nedanstående dokument i din ansökan:

 • Ansökningsblankett för utbytesstudier kandidat 
 • Personligt brev (se instruktioner nedan)
 • Studieintyg om du läst vid annat lärosäte än Uppsala Universitet
 • Handlingsplan för tidigare lästa oavslutade kurser. Redogör för hur du planerar att hantera oavslutade kurser i ett separat dokument (exempelvis i ett Worddokument).

Det personliga brevet ska innehålla följande:

 • presentation av dig själv på svenska eller engelska
 • akademisk motivering varför du vill studera vid det universitet du valt i första hand
 • akademisk motivering till utlandsstudiernas ämnesinriktning
 • redogörelse för hur de utländska universitetens terminstider, tentamensperioder med mera, passar in i studierna vid Uppsala universitet och de terminstider som vi har
 • övriga meriter, exempelvis språkkunskaper, icke akademiska meriter samt förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet

För studenter vid Campus Gotland

Följ steg 1. För steg 2 mejla in skannade ansökningshandlingar till outgoing@fek.uu.se före deadline. Som student vid Campus Gotland hamnar du i urvalsgrupp 1 om du väljer att åka ut under termin 5 inom Kandidatprogrammet i företagsekonomi och i urvalsgrupp 3 om du väljer att åka ut under termin 4 inom Kandidatprogrammet i företagsekonomi.

Att tänka på

 • Om terminstiderna hos värdsuniversitetet överlappar Uppsala universitets är det viktigt att du tar kontakt med respektive lärare gällande tentor och dylikt. Du måste få godkännande från läraren att du kommer sent till kursen.
 • Reseberättelserna ger många bra tips som berör allt från kursutbud, upplägg av lektioner, boende, studentlivet med mera. Läs dessa!
 • Se efter om det finns krav gällande visum, hälsoundersökningar och annan dokumentation till din utbytesplats. Eventuella kostnader i samband med denna dokumentation står studenten själv för.
 • Du ansvarar själv för ansökan till värduniversitet och att den inkommer i tid, att ordna boende, visum, flygbiljetter och annat. 
 • Vill du bli revisor, se över Revisorsinspektionens krav för revisorer på deras hemsida.

Vad händer efter att jag har lämnat in min ansökan?

Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig under urvalsprocessen via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden.

Beslut om utbytesplats fattas efter sista ansökningsdatum i enlighet med datum på platslistan. Erbjuds du en utbytesplats måste du aktivt tacka ja till den inom angiven tid annars förlorar du din plats.

Restuttagning

De studenter som sökt utbyte innan deadline men inte blivit erbjuden en plats, samt de som tackat nej till sin tilldelade plats, kan lämna en ny prioriteringslista för att ansöka om restplatser ifall sådana skulle finnas. 

Om du har avsagt dig en erbjuden plats och väljer att söka en restplats deltar du i en helt ny sökomgång. Du väljer därmed bort den plats som du tidigare tilldelats och är inte garanterad en ny plats. Platser för restuttagning anslås i enlighet med datum publicerade på platslistan.

Senast uppdaterad: 2021-02-15