Efter utbytet

Som avslutning på ditt utbyte finns några saker för dig att göra.

Reseberättelse

Alla studenter som åker på utbyte genom Företagsekonomiska institutionen ska skriva en reseberättelse om sin utbytestermin. Dessa publicerar vi på vår hemsida och de är till stor hjälp för framtida utbytesstudenter. Om du inte vill att din text ska publiceras på vår hemsida meddelar du oss detta. Skicka in din reseberättelse till outgoing@fek.uu.se i Pdf-format.

Tips för reseberättelsen

Erasmus Learning Agreement, Changes to the Original Learning Agreement

Om du varit på utbyte genom Erasmus och gjort ändringar av kurser efter att du lämnat in Learning Agreement måste du skicka in dessa ändringar. Du fyller i Changes to the Original Learning Agreement och skickar det till outgoing@fek.uu.se.

Betyg på dina utlandsstudier

Ditt värduniversitet kommer att utfärda ett intyg över dina studieresultat, Transcript of records. Många av våra partneruniversitet väljer att skicka intyget direkt till Uppsala universitet. Vi kontaktar dig när ditt intyg har kommit så att du kan hämta det. Om det dröjer ska du i första hand kontakta ditt värduniversitet för att ta reda på om ditt de skickar ditt studieresultat direkt till dig. Försäkra dig i så fall om att de har din hemadress. Meddela oss om ditt Transcript of records skickas direkt till dig. 

Tillgodoräkning av dina utlandsstudier

För att få dina kurser från din utbytestermin tillgodoräknade ska du ansöka om det hos Examensenheten vid Uppsala universitet. Om du vill tillgodoräkna en kurs du inte fått förhandsbesked på, måste du bifoga kursbeskrivningar med din ansökan.

Dela med dig av dina erfarenheter!

I samband med varje ansökningsperiod anordnar vi informationsmöten om utlandsstudier. Du som redan varit på utbyte är den som har den bästa kunskapen om ditt värduniversitet. Vi är därför tacksamma om du vill komma till informationsmötet för att kort berätta om dina erfarenheter av utbytesterminen.

Vi kommer att skicka ut information och förfrågan om du kan delta i ett informationsmöte efter ditt utbyte. Meddela outgoing@fek.uu.se senast en vecka innan mötet om du kan medverka eller inte. Du behöver inte förbereda någon presentation eller ta med något material, utan du berättar kort om din utbytestermin. Funderingar kring exempelvis boende, kurser, kursvalsprocess och språk är vanliga hos blivande utbytesstudenter.

CSN-bidrag efter utbytet

Om du har fått studiemedel från CSN under dina studier utomlands är det viktigt att du skickar in dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag. Du måste skicka in betygsutdraget oavsett om du tillgodoräknar dina studier vid Uppsala universitet eller ej.