Erbjuden plats

Resultatet av uttagningen till utlandsstudieplatser anslås efter avslutad ansökningsomgång tillsammans med instruktioner om hur du tackar ja eller nej. 

Så här tackar du JA

Du tackar ja till din plats genom att skicka eller lämna in en överenskommelse om utlandsstudier till International Mobility Office.

För sent inkomna överenskommelser kommer att betraktas som ogiltiga, och du har då förlorat din möjlighet till utbytesstudier nästkommande termin. 

Vänligen notera att överenskommelsen är bindande och att du kommer att registreras på utbyte och kommer därför inte  att kunna bli antagen till kurser vid Uppsala universitet under samma termin.

Så här tackar du NEJ

Du tackar nej till din plats genom att skicka e-post till oss på outgoing@fek.uu.se. 

Vad händer efter att du tackat JA till platsen?

Nominering

Vi nominerar dig till det aktuella partneruniversitetet och meddelar dig, via e-post, när det är klart. Nomineringsarbetet sker löpande och studenter som blivit placerade vid partneruniversitet med tidiga deadlines prioriteras, vilket innebär att nomineringen och mejlet skickas ut vid olika tidpunkter till studenterna. Vi ber därför er som har senare deadlines att avvakta innan ni kontaktar International Mobility Office, då vi måste prioritera ärenden från studenter med tidiga deadlines.

  1. Du kommer att få mejl med viktig information inför din utbytestermin. Vänligen bevaka din e-post och spam så att du inte missar denna information.
  2. Ansökan till ditt värduniversitet.
    Du skall efter nomineringen själv huvudsakligen sköta de fortsatta kontakterna med partneruniversitetet inför avresan. Ansvaret ligger på dig att skicka in alla ansökningshandlingar i tid innan sista ansökningsdatum. 

Learning Agreement (Erasmus)

Det är obligatoriskt för alla utresande Erasmusstudenter att fylla i och lämna in ett Learning Agreement innan/under utbytesperioden. Learning Agreements ska signeras av studenten, värduniversitetet och International Mobility Office. Mer information skickas till berörda studenter via mejl och finns också att läsa på Uppsala universitets centrala Erasmussida. Observera att du inte behöver fylla i och lämna in det innan du vet vilka slutgiltiga kurser du ska läsa. Kontakta oss om ditt värduniversitet vill att du skickar in det innan.

  1. Du fyller i sida 1-3 samt signerar på sidan 3, Section to be completed before the mobility.
  2. När du har skrivit under ska värduniversitet skriva under på sidan 3.
  3. Därefter skannar du in dokumentet och skickar det till International Mobility Office, outgoing@fek.uu.se. Vi skriver sedan på det och skickar dig en inskannad kopia. Det är vi på Företagsekonomiska institutionen som har arkiveringsskyldighet och därför är det viktigt att vi får dessa sist.

Ändringar i Learning Agreement

Vid ändringar av kurser under utbytet ska även sida 4, Section to be completed during the mobility, i Learning Agreement fyllas i.