Vad händer efter att jag tackat ja?

Efter att du blivit erbjuden och tackat ja till din utbytesplats är det dags för nominering och kontakt med det partneruniversitet du ska åka till.

Nominering

När du tackat ja till erbjuden plats nominerar vi på International Mobility Office dig till partneruniversitetet. Du får en bekräftelse via mejl att nomineringen har genomförts. Nomineringar med tidiga ansökningsdeadlines prioriteras. 

Så fort du fått information om ansökan och deadlines från ditt värduniversitet måste du komma igång med din ansökan. Det kan dröja några veckor eller längre innan du hör något från oss och ditt värduniversitet, allt beror på vilka deadlines partneruniversiteten har.

I och med att partneruniversitetet mejlat dig tar du över kontakten med dem. Kontrollera din e-post regelbundet så att du inte missar information och glömt inte titta i skräpposten. Det är viktigt att alla papper kommer in till universitetet i tid och detta är ditt ansvar!

Ansökan till ditt partneruniversitet

Du ansöker till utbyteskurserna i enlighet med värduniversitetets instruktioner för att bli antagen. Du ansvarar själv för att du inte missar ansökningsdeadline samt för att bevaka att värduniversitetet skickar ansökningsinformation till dig (till kurser och/eller bostad). Många universitet har webbaserade ansökningsförfaranden. 

Dokument som kan behöva bifogas i ansökan

  • Transcript of Records (intyg över studieresultat) - kan laddas ned från Studentportalen, alternativt beställas via info@fek.uu.se. Skicka även med ett registreringsintyg från nuvarande termin, då detta kan ha betydelse för att styrka din behörighet till kurser under utbytet.

  • Intyg om finansiering – kan du ladda ner från CSN eller få från din bank.

  • Språkintyg engelska – notera att vi förhandlat bort kravet om språkintyg vid många av våra partneruniversitet. Om detta ändå krävs kan ett intyg beställas via info@fek.uu.se. Detta godtas av våra partneruniversitet istället för TOEFL/IELTS intyg
     

Learning Agreement (Erasmus)

Det är obligatoriskt för alla utresande Erasmusstudenter att fylla i och lämna in ett Learning Agreement innan/under utbytesperioden. Learning Agreements ska signeras av studenten, värduniversitetet och International Mobility Office. Mer information skickas till berörda studenter via mejl och finns också att läsa på Uppsala universitets centrala Erasmussida. Observera att du inte behöver fylla i och lämna in det innan du vet vilka slutgiltiga kurser du ska läsa. Kontakta oss om ditt värduniversitet vill att du skickar in det innan.

  1. Du fyller i sida 1 - 3 samt signerar på sidan 3, Section to be completed before the mobility.
  2. När du har skrivit under ska värduniversitet skriva under på sidan 3.
  3. Därefter skannar du in dokumentet och skickar det till International Mobility Office, outgoing@fek.uu.se. Vi skriver sedan på det och skickar dig en inskannad kopia. Det är vi på Företagsekonomiska institutionen som har arkiveringsskyldighet och därför är det viktigt att vi får dessa sist.

Ändringar i Learning Agreement

Vid ändringar av kurser under utbytet ska även sida 4, Section to be completed during the mobility, i Learning Agreement fyllas i.