Praktisk information

Innan din avresa finns viss praktisk information som är viktig för dig att ta del av.

Antagning.se

Genom att du har tackat ja till din utlandsstudieplats via Företagsekonomiska institutionen så ska du inte ansöka om studier via antagning.se för nästkommande termin då du kommer att befinna dig i ditt värdland. Ansökan görs enbart till ditt utbytesuniversitet och du kommer att bli registrerad för utbyte i Ladok senare under terminen.

CSN

CSN kan se att du är antagen till utbytesstudier i Ladok. Du behöver alltså inte bifoga "Intyg om deltagande i ett utbytesprogram" i din ansökan om studiemedel. Om du planerar att ansöka om studiemedel terminen efter din utbytestermin, rekommenderar vi dig att ansöka om studiemedel för hela läsåret på en gång. Mer information om ansökan om studiemedel vid utbytesstudier finns på CSN:s hemsida.

Försäkring

Under utbytesperioden är du försäkrad hos Kammarkollegiet genom Uppsala universitet. Försäkringen gäller i det land du ska studera i från och med två veckor före terminsstart till och med två veckor efter terminsslut samt vid direkt resa till och från landet under denna period. Det är viktigt att du läser och förstår vad försäkringen omfattar. Försäkringen heter ”Student UT” och finns beskriven på Kammarkollegiets hemsida. Vissa utbytesuniversitet kräver att du också tecknar och betalar för en lokal försäkring.

För utbytesstudier i Europa måste ha med dig ett European Health Insurance Card som gäller i första hand. Kortet beställer du från Försäkringskassan före avfärd och är gratis.

För utbytesstudier utanför Europa kan du beställa ditt Medical Insurance Card (MIC) från oss på International Mobility Office när du vet dina terminstider (eller andra obligatoriska datum).