Företagsekonomi vid Campus Gotland

Vid Campus Gotland kan du studera Företagsekonomi i en unik miljö. Fördelen med att studera vid ett mindre Campus är framförallt närheten till lärarna och andra studenter, samtidigt som har du tillgång till det stora universitetets resurser. Det gör att du i hög grad påverkar och blir delaktig i den undervisning som bedrivs.

På Campus Gotland erbjuder vi ett treårigt kandidatprogram i företagsekonomi. Fyra terminer studerar du kurser i företagsekonomi och under två terminer väljer du själv vilka ämnen du läser. Vid Campus Gotland kan det t.ex. vara Liberal Art som är ett tvärvetenskapligt ämne unikt för universitetet.
Reportage om Kandidatprogrammet i företagsekonomi med studentintervjuer, s. 14-16.

Vi erbjuder också ett ettårigt engelskspråkigt internationell magisterprogram på avancerad nivå i hållbart företagande och ledning (Sustainable Management).

Studentservice vid Campus Gotland

Mer om Campus Gotland

Universitetsbyggnad Campus Gotland.