Doktorandkurser

Nya doktorander vid Företagsekonomiska institutionen följer en obligatorisk kursdel om 30 hp under det första året. Kurser ges inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies). SUBS-programmet  är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning. Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Doktorandkurser som erbjuds VÅREN 2021

  • Att skapa och skriva teori - FHS0147 (7,5 hp)
    Kursen ges digitalt 13/1-26/3 2021.
    Kursledare: Professor Stefan Arora-Jonsson.
    Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
     
  • Introduktion till multivariat statistik - FHS0024 (7,5 hp).
    Kursen ges digitalt 4-19/3 2021.
    Kursledare: Professor James Sallis.
    Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
  • Management, organisation och ICT - FHS0023 (7.5 hp).
    Kursen ges digitalt 7/4-3/6 2021. 
    Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU).
    Antalet platser är begränsade och förtur ges till de som var antagna till kurstillfället 2020V som ställdes in på grund av pandemisituationen, i andra hand ges förtur till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT.
  • Forskning inom informationssystem och informatik - FHS0091 (7,5 hp).
    Kursen ges digitalt, 11/2-12/5 2021.
    Kursledare: Pär Ågerfalk.
    Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. 

doktorandkurshemsidor vid andra universitet

  • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
  • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
  • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori

Senast uppdaterad: 2021-02-16