Kurser

Inom företagsekonomi studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Ekonomisk styrning, organisation, marknadsföring, internationellt företagande och entreprenörskap är exempel på områden som behandlas. Inom ämnet handelsrätt ges kurser inom områdena handelsrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, bolags- och obeståndsrätt och beskattningsrätt.

Anmälan sker via antagning.se

Letar du efter en kursplan kan du söka fram kursplaner själv.