Om ämnet handelsrätt

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. I ämnet handelsrätt ingår främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga sådana som berör företagens situation i samhället och sådana som reglerar nationell och internationell handel. Ämnet handelsrätt innebär ett annat metodologiskt betraktelsesätt än traditionell rättsdogmatik där målet är konfliktlösning, nämligen en metod som möjliggör en friare analys med ambitionen att beskriva strategier och rättsliga konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Kurser inom handelsrätt

Nybörjarkurser

Period

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
- Campus 1-2
- Distans 1-2
- Endast för registrerade på Ekonomie kandidatprogrammet 3-4
Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp
- Campus - ges endast höstterminer 3-4
- Distans - ges endast vårterminer 1-2
Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp 1-2
Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp - ges endast vårterminer 3-4

Fortsättningskurser

Marknadsrätt och marknadsstrategier, 15 hp 1-4
Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp 1-2
Arbetsrätt II, 15 hp 3-4
Beskattningsrätt, 15 hp 3-4
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs, 15 hp - ges endast vårterminer 3-4
Företagande, avtal och ansvar, 15 hp 3-4

Kandidatkurs

Handelsrätt C, 30 hp 1-4

Examenskrav

Inom ämnet handelsrätt kan du ta antingen en Filosofie kandidatexamen eller en Ekonomie kandidatexamen. Kraven för examina är olika och har vissa obligatoriska kurser som krävs för att du ska kunna ta ut just den examen. Gemensamt för de båda är dock att du måste läst 90 hp inom ämnet handelsrätt, varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats.

Karriär

Dekorativ bild.

I vår alumnundersökning kan du läsa vad våra tidigare studenter gör efter en examen i ämnet handelsrätt.

Studiegång inom Ekonomie kandidatprogrammet

Handelsrätt är ett möjligt huvudområde inom Ekonomie kandidatprogrammet. För de som läser på programmet finns en rekommenderad studiegång att följa om man vill ha handelsrätt som sitt huvudområde.

  • Termin 1 - Företagsekonomi A
  • Termin 2 - Nationalekonomi A
  • Termin 3 - Statistik för ekonomer, 15 hp + Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
  • Termin 4 - Handelsrättsliga kurser om totalt 30 hp
  • Termin 5 - Handelsrättslig kurs om 15 hp + 15 hp valfri kurs
  • Termin 6 - Handelsrätt C, 30 hp

Revisorsbehörighet

Efter avslutade akademiska studier och några års praktik inom revisionsområdet kan du genomföra prov i Revisorsinspektionens regi för att erhålla revisorsbehörighet. Det är Revisorsinspektionen som granskar och ger revisorsbehörighet.

Vad gäller innehållet i de akademiska studier du förväntas ha genomfört, före provet, rekommenderas att du tar del av informationen om utbildningskrav för att bli auktoriserad revisor via Revisorsinspektionens hemsida samt deras föreskrift om revisorsexamen