Söka in till Ekonomie kandidatprogrammet om du har läst tidigare

Du kan söka till Ekonomie kandidatprogrammet vid Uppsala universitet även om du har studerat tidigare. Du konkurrerar dock om en plats med övriga sökande då det inte finns någon sen ingång till programmet.

Programmet är sex terminer långt och inte kan bli kortare än fyra terminer. Det går inte att "hoppa in" på den termin du befinner dig på om du har börjat en ekonomutbildning på ett annat lärosäte. Alla som blir antagna börjar på termin 1 då man enligt den rekommenderade studiegången läser Företagsekonomi A, 30 hp.

Du bör inte ha läst Företagsekonomi A, 30 hp när du ansöker då det är den inledande terminen på programmet. Beroende på vad du har läst tidigare kan det vara bättre för dig att söka till våra fristående kurser istället. 

Om du redan läst Företagsekonomi A, 30 hp

Har du redan läst Företagsekonomi A, 30 hp innan du börjar på programmet innebär det att den rekommenderade studiegången bryts redan första terminen. Detta kan påverka eventuellt senare urval inom programmet samt när du har möjlighet att söka c-nivån i ditt huvudområde. C-nivån kan läsas tidigast aktiv termin fyra. Har du läst kurser som är obligatoriska förkortar det antalet terminer du har rätt till inom programmet. Har du färre än fyra terminer kvar eller om du inte kommer in på programmet kan du söka och konkurrera om en plats på någon av våra fristående kurser.

Tänk också på att delar av Företagsekonomi I, 30 hp på Stockholms universitet överlappar med delar av Företagsekonomi B, 30 hp vid Uppsala universitet. Om du läst kursen vid Stockholms universitet är det viktigt att du pratar med studievägledningen för att få information om hur detta påverkar dina fortsatta studier i Uppsala.

Ansökan

Ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet sker alltid via antagning.se. Det gäller även om du läst kurser tidigare. Har du redan läst Företagsekonomi A, 30hp och vill söka till programmet hittar du kompletterande information om ansökan nedan. 

Urval

Urvalsgrupperna till Ekonomie kandidatprogrammet är gymnasiebetyg samt högskoleprov. Du placeras i de vanliga urvalsgrupperna, då det inte finns någon urvalsgrupp för de som läst kurser tidigare. Vill du se hur antagningsstatistiken sett ut tidigare terminer kan du söka fram det på UHR:s statistiksida

Vägledning inför ansökan

Planerar du att söka till Ekonomie kandidatprogrammet och har läst kurser tidigare rekommenderar vi alltid att du kontaktar studievägledningen innan ansökan.

Ansökan om du redan läst Företagsekonomi A

Företagsekonomi A, 30 hp är den inledande kursen på Ekonomie kandidatprogrammet. Vi rekommenderar inte att du läst kursen innan du söker till programmet, men det är möjligt att söka då du kan påbörja programmet med att läsa kursen Nationalekonomi A, 30 hp. Det finns ingen annan kurs vi kan ordna plats på termin 1.

Ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet sker via antagning.se.

Blir du antagen till programmet och vill få en plats på Nationalekonomi A, 30 hp redan termin 1 så kontaktar du studievägledningen när du fått ditt andra antagningsbesked. Vi kommer då anta dig på Nationalekonomi A, 30 hp och du kan sedan registrera dig själv på kursen.

Prioritera ansökan

Exempel på hur du kan prioritera kurser vid din ansökan via antagning.se om du redan läst Företagsekonomi A. Har du läst fler kurser än Företagsekonomi A, 30 hp kontakta då studievägledningen innan du ansöker.

  1. Ekonomie kandidatprogrammet 
  2. ​Kurs om 30 hp (ex. valfritt biämne, Företagsekonomi B)
  3. Kurs om 30 hp (ex. valfritt biämne, Företagsekonomi B)
Senast uppdaterad: 2021-11-22