Program och kurser

Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Ekonomisk styrning, organisation, marknadsföring, internationellt företagande och entreprenörskap är exempel på områden som behandlas. Inom ämnet handelsrätt ges kurser inom områdena handelsrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, bolags- och obeståndsrätt och beskattningsrätt.

Anmälan sker via antagning.se

  • Anmälningsperiod för höstterminen är 15 mars - 15 april
  • Anmälningsperiod för vårterminen är 15 september - 15 oktober
  • Du hittar årets anmälningstider på Uppsala universitets sida Viktiga datum

Våra program

Våra kurser

Nedan hittar du alla fristående kurser som vi ger under detta läsår. Du kan använda filtren vid sidan om för att sortera ditt urval efter exempelvis ämne (handelsrätt eller företagsekonomi), nivå, studieort (Uppsala eller Gotland) samt campus- eller distansstudier.