Redovisning - Masterprogram i redovisning och finansiering

Läsåret 2022/2023

Bild för Redovisning - Masterprogram i redovisning och finansiering 2022/2023
Anmälan

Inriktningen redovisning inom masterprogrammet i redovisning och finansiering förbereder dig för att möta den växande efterfrågan på experter inom externredovisning, revision, värderings- och investeringsområdet, som kan hjälpa organisationer att effektivt hantera sina resurser. Inriktningen ger dig de kunskaper du behöver för att lyckas, oavsett om ditt mål är att arbeta som revisor, finansanalytiker eller ekonomichef, starta ditt eget företag eller fortsätta med en akademisk karriär.

Om programmet

Inom inriktningen redovisning genomförs studier med koppling till bland annat redovisning och revision. I flera av kurserna studeras och analyseras problem och frågor ur både ett redovisnings- och rättsvetenskapligt perspektiv. Inriktning är lämplig för dig som planerar att arbeta med, och/eller forska inom redovisnings- och revisionsområdet. Programmet inkluderar

 • digitaliseringens inverkan på analys och ledning av strategiska företagsekonomiska frågor. Detta sker genom samarbete med Forskarskolan management och IT.
 • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
 • valfri praktik och möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.
Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil för de som söker programmet
 • Jämn könsfördelning mellan kvinnliga och manliga deltagare
 • Varierande akademiska, kulturella och professionella bakgrunder
 • Intresserade av frågor relaterade till strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till ekonomisk analys och ledning
 • Sökande från hela världen

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Michelle Grönlund
Från: Hammarland, Åland, Finland

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag valde att läsa mastersprogrammet i Uppsala dels eftersom jag redan läst min grundutbildning där, dels för att jag gillade upplägget som programmet erbjuder. Mer specifikt att få möjligheten att ha en hel termin praktik var det som avgjorde det slutgiltiga valet. Tidigare har jag läst två ekonomie kandidater, också vid Uppsala universitet. En med redovisning och finans som huvudämne och handelsrätt som biämne. Den andra med nationalekonomi och arbetsmarknadsekonomi som huvudinriktning och tyska som biämne.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Det bästa att plugga vid Uppsala universitet är möjligheten att träffa studenter inom olika utbildningar och få möjlighet till ett studentliv med stort utbud!

Vad är mest utmanande? 
Det mest utmanade för mig är att hålla nervositeten i schack när man ska skriva tentamen. Det är lika nervöst varje gång oavsett hur mycket man har läst och hur väl man än kan materialet. För att försöka dämpa nervositeten brukar jag börja plugga i tid och inte stressplugga kvällen innan, utan i stället kolla på en trevlig serie eller träna.  

Berätta om studentlivet!
Studentlivet är fantastiskt i Uppsala. Jag har varit aktiv inom Uppsala studentkår, både som ordförande för ett kårparti, ledamot i Konsistoriet (universitetsstyrelse), ”tofsvipa” och som förtroendevald i fullmäktige. Tack vare det engagemanget har jag deltagit i Luciabalen vid Stockholms universitet som hedersgäst, Nobelmiddagen och Nobellunchen på Uppsala slott. Men också professorsinstallation och doktorspromovering kvalar in på listan. Det har verkligen gett mig erfarenheter på ett personligt plan, men också meriter till jobbansökan.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Mitt mål med utbildningen är att göra så bra som möjligt ifrån mig och att få en fin språngbräda ut i arbetslivet.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
De generella tips jag vill ge är att börja läsa i tid till examinationer, hitta minnesregler för att minnas matematiska formler och bygg snarare på förståelse än korvstoppning vid inlärning – det lönar sig i längden. Men också att inte låta dina studentuppdrag ta majoriteten av din tid för studier – studentlivet är inte huvudsaken till varför man studerar.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Islandsbron vid Fyrisån.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Allmänna Sångens Valborgsbal på Uppsala Slott är ett magiskt avslut på ett härligt Valborgsfirande.

Var finns den bästa studieplatsen?
I bottenvåningen på Ekonomikum, Tryckeriet! Perfekt för självstudier, grupparbeten och tentaplugg.

Hösten 2021. Fotograf: Tinca Björke.

Upplägg

Under första och andra terminen läser du kurser som är gemensamma för alla deltagare och kurser som är specifika för den inriktning som du valt. De gemensamma kurserna ger kunskap om affärsanalytiska frågor, redovisningsteori, vetenskaplig metod med mera. Studier inom redovisningsområdet är kopplade till externredovisning, revision, finansiellt beslutsfattande och reglering inom ekonomisektorn. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du avsluta andra terminen med att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Under tredje terminen har du möjlighet att välja att göra praktik eller att läsa kurser. Genom praktik får du möjlighet att medverka i en organisations arbete och praktisera de kunskaper du tillgodogjort dig i programmets kurser. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet att åka på utbyte och studera vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen, studier som ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Du kan även välja valfria kurser vid Uppsala universitet.

Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva ett examensarbete om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din inriktning.

Kurser inom programmet

Termin 1, kurserna omfattar vardera 7,5 hp 
Business Analysis and Managerial Action
Accounting Theory
Financial Statement Analysis
Scientific Methods in Business Research

Termin 2, kurserna omfattar vardera 7,5 hp 
Corporate Governance and Financial Decisions
Advanced Financial Accounting
Auditing
Regulation, Accounting, and Control in the Financial Sector

Termin 3
Valfria kurser/Internship/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4
Master's Thesis, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. Inom denna inriktning kommer gästföreläsare från redovisnings- och revisionsområdet att medverka. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins internationellt utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

International Mobility Office - utbytesstudier inom företagsekonomi.

Avdelningen för internationalisering - utbytesstudier valfria kurser.

Karriär

Med kunskaper inom redovisning och revision är det möjligt att arbeta inom både en nationell och internationell arbetsmarknad. Både den privata och offentligt finansierade sektorn erbjuder intressanta arbeten inom redovisning, revision, med mera. På längre sikt, med några års arbetslivserfarenheter från nämnda områden, är utvecklingsmöjligheterna stora att arbeta med mer omfattande ansvarsområden. Utbildningen lägger också en god grund för vidare forskarstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också skicka en digital kopia direkt från testcentret till Uppsala universitet. Du behöver bara skicka in ditt resultat en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med ett officiellt examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Redovisning

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2117 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (60 %) - GMAT (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen masternivå:

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Programstart och registrering

Registreringsperioden är 29 juli - 22 augusti i Ladok

Registrering antagna utan villkor 

 1. Registrering görs via Ladok senast måndagen den 22 augusti. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna med villkor 
 1. Skicka ett mejl till master@fek.uu.se där du meddelar att du har för avsikt att registrera dig, senast 22 augusti.
 2. Skicka ett mejl till master@fek.uu.se där du visar att du uppfyller behörigheten till programmet. Det styrks med studieintyg och/eller kandidatexamen. Deadline är 29 augusti, kl. 08.00.

Information till reserver
Information om vi kan kalla reserver eller ej publiceras på www.fek.uu.se/student under dagen den 24 Augusti. Om reserv kan erbjudas plats sker det via e-post, och mejlet kommer innehålla information om registrering samt deadline för detta.

Senast uppdaterad: 2022-02-24